PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pomorskie i gdańskie archiwalia sprzed stu lat

Pomorskie i gdańskie archiwalia sprzed stu lat
„Ku niepodległości – przegląd źródeł”, opracowanie i redakcja Lidia Potykanowicz-Suda
 
Fot. Wydawca

Wydana z okazji stulecia odzyskania niepodległości publikacja zawiera wybrane archiwalia (zgromadzone w Archiwum Państwowym w Gdańsku) związane bezpośrednio lub pośrednio z tamtymi wydarzeniami.

Jak czytamy w przedmowie, archiwalia te przedstawione są „w grupach tematycznych charakteryzujących podstawowe problemy i zagadnienia tego regionu w początkowym okresie II Rzeczpospolitej. W publikacji znalazły się między innymi materiały związane z procesem przejmowania przez władze polskie administracji na Pomorzu, archiwalia związane z plebiscytem na Powiślu, sprawą Wolnego Miasta Gdańska, dokumenty dotyczące amerykańskiej pomocy żywnościowej dla obywateli odradzającej się Polski oraz źródła dokumentujące dzieje imigracji Polaków do kraju”. W części wprowadzającej znajdujemy „przegląd źródeł związanych z myślą niepodległościową na Pomorzu od końca XVIII do początków XX wieku”.

Teksty i opisy archiwaliów publikowane są równolegle w języku angielskim.

***

„Ku niepodległości – przegląd źródeł”, opracowanie i redakcja Lidia Potykanowicz-Suda, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Gdańsk 2019.

Spis treści: Przedmowa; W drodze ku odzyskaniu niepodległości; Pomorze Gdańskie w granicach odrodzonej Polski; Sprawa Gdańska; Plebiscyt na Powiślu; Amerykańska pomoc żywnościowa; Powroty do Niepodległej.