PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Działali w Gdańsku w XIX wieku

Działali w Gdańsku w XIX wieku
Mirosław Gliński „Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska”
 
Fot. Wydawca

Przez długi czas to, co działo się w Gdańsku w XIX wieku, było słabo rozpoznane i opisane. Jednym z pierwszych ważnych polskich opracowań odnoszących się do tego okresu był informator biograficzny Mirosława Glińskiego dotyczący gdańskich postaci żyjących w XIX stuleciu.

Znalazły się w nim biogramy dwustu pięćdziesięciu osób, które odegrały znaczącą rolę w dziejach miasta „czy to z racji zajmowanych stanowisk, czy też wyróżniającej działalności zawodowej, naukowej, kulturalnej i społecznej”. Autor zdołał też zgromadzić ponad sto pięćdziesiąt zdjęć osób, których biogramy znalazły się w informatorze.

***

Mirosław Gliński „Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska. Informator biograficzny”, Muzeum Historii Miasta Gdańska, Gdańsk 1994.

Spis treści: Od autora; Biogramy; Aneks: Królowie Prus i cesarze Niemiec, Nadprezydenci prowincji, Prezydenci rejencji gdańskiej, Nadburmistrzowie i burmistrzowie, Przewodniczący Rady Miejskiej, Honorowi Obywatele Gdańska, Prezesi Towarzystwa Przyrodniczego, Dyrektorzy Teatru Miejskiego, Dyrektorzy szkół, Lekarze – ordynatorzy; Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska – portrety; Kalendarium; Wybór literatury.