PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bliżej do Góry Gradowej

Bliżej do Góry Gradowej
Jan Daniluk „Góra Gradowa krótka historia”
 
Fot. Wydawca

To wzgórze znajduje się właściwie w centrum miasta. Można byłoby też powiedzieć, że Gdańsk leży u stóp Góry Gradowej i Biskupiej Górki, więc „krótka historia” tego miejsca, które przez tyle powojennych lat bywało jakoś zapomniane, z pewnością znajdzie chętnych czytelników.

„Fascynujące dzieje Góry Gradowej – pisze we wstępie Jan Daniluk – zostały ujęte w sposób skrócony, ale po raz pierwszy objęły okres od średniowiecza do powstania i rozwoju Hevelianum, aż po pierwsze dziesięć lat jego działalności włącznie. Okres ostatnich dwóch stuleci został wyeksponowany, ponieważ wówczas zaszło najwięcej zmian tak w kształcie, jak i funkcjach, jakie pełniła Góra Gradowa”.

***

Jan Daniluk „Góra Gradowa krótka historia”, Hevelianum, Gdańsk 2020.

Spis treści: Wstęp; 1. Legenda o rycerzu Hagelu; 2. Pierwsze fortyfikacje; 3. W obronie Gdańska; 4. Wielka modernizacja; 5. Paradoks fortu; 6. Studenci i rekreacja; 7. Strefa zamknięta; 8. Młodzieżowe Centrum Kultury; 9. Nowy początek – Hevelianum; Plan Góry Gradowej.