PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„Danziger Zeitung” czyli „Gazeta Gdańska”

„Danziger Zeitung” czyli „Gazeta Gdańska”
Karta pocztowa, która reklamowała „Danziger Zeitung”, pochodzi wprawdzie z ostatnich lat wydawania gazety, ale przypomina jeden z najstarszych gdańskich dzienników.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fot. Zbiory Krzysztofa Gryndera

Pierwszy numer „Danziger Zeitung” trafił do rąk czytelników 1 czerwca 1858 roku (w 2018 roku minęło więc sto sześćdziesiąt lat). Marek Andrzejewski pisze, że był to jeden z największych i najlepiej redagowanych tytułów w dziejach gdańskiej prasy, a jego ukazanie się zapoczątkowało w Gdańsku rozwój nowego typu prasy o charakterze informacyjnym, którą redagowano w sposób profesjonalny.

Twórcami gazety było Albert Wilhelm Kafemann, drukarz i właściciel drukarni, i Heinrich Rickert, redaktor i publicysta, w późniejszych latach poseł do Reichstagu (także Honorowy Obywatel Gdańska). Do 1894 roku, kiedy pojawiły się „Danziger Neuste Nachrichten”, dziennik dominował na gdańskim i pomorskim rynku. W najlepszych okresach osiągał kilkunastotysięczny nakład. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku ukazywał się dwa razy dziennie. W 1861 roku przy winiecie pojawiło się znane gdańskie motto „Nec temere, nec timide”. „Danziger Zeitung” wychodził do 1930 roku.

Pismo było organem „umiarkowanego mieszczaństwa”, w ówczesnym rozumieniu uchodziło za pismo liberalne. Dominowały informacje gospodarcze, handlowe i żeglugowe, ale też sporo miejsca poświęcano problematyce lokalnej. Redakcja wspierała różne przedsięwzięcia, które służyły miastu. Była mocno zaangażowana, aby doprowadzić do powstania w Gdańsku wyższej uczelni, co przyniosło efekt w 1904 roku, kiedy otwarto politechnikę.

 

Pierwodruk: „30 Dni” 5/2003