PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Z historią na Siedlcach

Z historią na Siedlcach
„Historie gdańskich dzielnic – Siedlce”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Okładka czwartego tomu wydawanej od kilku lat przez Muzeum Gdańska serii „historie gdańskich dzielnic” poświęconej Siedlcom
 
Fot. Wydawca

Czwarty tom wydawanej od kilku lat przez Muzeum Gdańska serii „historie gdańskich dzielnic” poświęcony został Siedlcom. Kilkunastu autorów przybliża historię i różne dziedziny życia tej dzielnicy w okresie od średniowiecza po czasy powojenne.

***

„Historie gdańskich dzielnic – Siedlce”, redakcja merytoryczna: Katarzyna Kurkowska, Leszek Molendowski, Muzeum Gdańska, Gdańsk 2022.

Spis treści: Słowo od redaktorów; Andrzej Januszajtis – Nazwy ulic gdańskich; Rafał Kubicki – Siedlce w średniowieczu; Zdzisław Kościelak – Siedlica – rzeka, nad którą powstał Gdańsk; Sławomir Kościelak – Siedlce jako uposażenie klasztoru Brygidek i wieś pod zarządem Gdańska od XVI do XVIII wieku; Sławomir Kościelak – Życie religijne Siedlec do roku 1945; Anna Krüger – Najstarsze dzieje siedleckich cmentarzy; Jan Daniluk – Siedlce jako dzielnica robotnicza (do roku 1945); Wojciech Grott – Polacy na Siedlcach w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia; Marek Adamkowicz – Działalność narodowa rodziny Majewskich z gdańskich Siedlec; Ewa Barylewska-Szymańska Wojciech Szymańki – „Wszędzie się buduje”. Architektura i urbanistyka Siedlec w okresie Wolnego Miasta Gdańska (wybrane zagadnienia); Wojciech Grott – Siedleckie lokale gastronomiczne w okresie międzywojennym; Sylwia Bykowska – Krajobraz demograficzno-społeczny Siedlec w latach 40. i 50. XX wieku; Agnieszka Sukiennik – Sieć siedleckich szkół publicznych w latach 1945-2020; Daniel Gucewicz – Z historii parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach po II wojnie światowej; Daniel Gucewicz, Leszek Molendowski – „Na Górce”. Siostry pallotynki w Gdańsku-Siedlcach; Klaudiusz Grabowski – Cmentarze i parki Siedlec – rozwój zieleni dzielnicy po roku 1945; Klaudiusz Grabowski, Beata Oracz – Gdański West End – architektura i urbanistyka Siedlec po roku 1945; Spis ilustracji.