PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Medytacje oliwskiego zakonnika

Medytacje oliwskiego zakonnika
„Iwo Roweder (1699-1765) i jego myśli spisane przy świetle lampy”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Wydawca

Iwo Roweder był cysterskim zakonnikiem, w latach 1738-1754 przeorem konwentu w Oliwie, budowniczym kościołów w Łęgowie i Różynach, organizatorem życia religijnego i naukowego, teologiem i kronikarzem. Tom pierwszy tej publikacji przynosi jego życiorys napisany przez ks. Aleksandra Lubomskiego. Zasadniczy jest tom drugi zawierający medytacje Rowedera „Motivum” i „Lucubrationes” z tłumaczeniami na język polski.

Ks. Stanisław Urbański zauważa, że medytacje ojca Iwa pisane były w nocy. Ich autor posługiwał się antyczną, elegijną formą poetycką, w której wyrażał osobiste refleksje duchowe i doświadczenia miłości Boga, wierząc, że nieuniknioną koniecznością każdego człowieka jest doznanie cierpienia.

Profesor Sławomir Kościelak pisze w recenzyjnej nocie: „[…] z zainteresowaniem można się wczytać w treść pisanych po zmroku rozmyślań niestarego jeszcze człowieka, borykającego się z trudnymi do wyobrażenia cierpieniami fizycznymi, z jednej strony znającego swoją wartość roztropnego »zarządcy winnicy Pańskiej«, z drugiej – pokornego zakonnika i »męża boleści« »zanurzonego w Bogu«. Roweder jest dzieckiem swoich czasów, przekonanym o prawdziwości wyznawanej przez siebie wiary, jednocześnie jednak człowiekiem bywałym, przywołującym obrazy widzianych niegdyś krain i znającym bezdroża ludzkich serc i niegodziwości. Jego wiersze są pełne pokory, wdzięczności i oddania Bogu”.

***

„Iwo Roweder (1699-1765) i jego myśli spisane przy świetle lampy, t. I-II, red. ks. Grzegorz Rafiński, Wydawnictwo Agni, Pruszcz Gdański 2020.

Spis treści: Tom I: Aleksander Lubomski – Iwo Roweder. Przeor w latach 1738-1754 (tłumaczenie z niemieckiego Piotr Szczypiorski, opracowanie krytyczne: Maria Babnis, Grzegorz Rafiński); Tom II: Iwo Roweder – Motivum i Lucubrationes:  Mistyka medytacji o. Iwo Rowedera (Stanisław Urbański); Opis zewnętrzny kodeksu Ms. 2443 (Maria Babnis); Motivum (transkrypcja i tłumaczenie filologiczne Elżbieta Roguszczak, tłumaczenie literackie Jolanta Jackowicz-Korczyńska); Lucubratio XXX, Lucubratio XXXI, Lucubratio XXXII, Lucubratio XXXIII, Lucubratio XXXIV, Lucubratio XXXV (transkrypcja i tłumaczenie filologiczne Elżbieta Roguszczak, tłumaczenie literackie: Jolanta Jackowicz-Korczyńska, Grzegorz Rafiński).