PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Fragmenty prozy Jerzego Limona

Fragmenty prozy Jerzego Limona
Jerzy Limon „Między niebem a ziemią”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Wydawca

„Książeczka »Między niebem a ziemią«” – wprowadza na łamy tej publikacji Joanna Kamień – „stanowi wybór fragmentów z trzech książek prozatorskich Jerzego Limona: debiutanckiej »Münchhauseniady« (1980), »Wieloryba« (1998) i »Koncertu Wielkiej Niedźwiedzicy« (1999). Wszystkie te fragmenty, poza drobnymi korektami edytorskimi o charakterze technicznym, zostały przedrukowane bez zmian. Są one darem Pani Justyny Limon oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego dla uczestników konferencji odbywającej się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, której celem jest upamiętnienie Profesora Jerzego Limona, a także dla osób zaangażowanych w wydarzenia z cyklu »Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika« […]. Książeczka, tytułem nawiązująca do książki J. Limona »Między niebem a sceną«, ma przypomnieć o pisarskim dorobku wybitnego humanisty, który nie tylko pisał o literaturze epoki elżbietańskiej, lecz także czasem przenosił się do świata pięknych baśni, mitów i historii, do świata, w którym sam dorastał i na który nawet po wielu latach potrafił wciąż spojrzeć oczami dziecka, chłopca z ulicy Bieruta w Sopocie”.

***

Jerzy Limon „Między niebem a ziemią. Wybór tekstów prozą”, opracowanie Justyna Limon i Joanna Kamień, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022.

Spis treści: * * * (Joanna Kamień); * * * (Justyna Limon); Dzieci i poezja; O upartej białogłowie i sprytnym podstępie aktora w chwalebnym mieście Szczecinie; Kry; Pomarańcze z zatoki; Festiwal jazzowy na molo; Pierwszy ważny człowiek na naszej ulicy; Chłopiec wyniosły jak skała; Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy; Nota bibliograficzna.