PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy
Miasto Gdańsk
Także w kwietniu obniżka w opłatach za czynsz dla przedsiębiorców
Jeśli obroty Twojego biznesu spadły o ponad 60% wobec stycznia 2020 roku, możliwe jest obniżenie czynszu do 1 zł. A jeśli spadły o 30–60%, zapłacisz 50% należności. To oferta dla najemców gminnych lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości gminnych. Prześlij formularz i skorzystaj.
58 524 11 92, 58 340 76 70sekretariat@nieruchomoscigda.pl
Miasto Gdańsk
Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości
Możliwe jest opóźnienie płatności z tytułu podatku od nieruchomości. Oferta adresowana jest do przedsiębiorców, którzy stracili płynność finansową w wyniku lockdownu, głównie branż gastronomicznej, czasu wolnego i fitness.
58 526 80 90-94wgk@gdansk.gda.pl
Miasto Gdańsk
Ulgi dla przedsiębiorców
Wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków autobusowych oraz z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości – przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch form ulg. Pierwsza z nich daje możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia jej na raty i umorzenia odsetek od należności. Druga – umożliwia umorzenie części bądź całości należności.
58 524 45 93gzdiz@gdansk.gda.pl
Miasto Gdańsk
Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców
Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz zwolnienie z opłat za koncesję to kolejne ułatwienia, na które mogą liczyć gdańscy przedsiębiorcy z branży turystycznej, gastronomicznej i czasu wolnego. Ta forma pomocy ma ochronić jak największą liczbę miejsc pracy.
58 526 80 90-94wgk@gdansk.gda.pl
Administracja państwowa
Tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej
Obniżenie kosztów zawarcia umowy gwarancji w 2020 roku, zwrot składek czy voucher na imprezę turystyczną – to tylko niektóre propozycje dla branży turystycznej.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Tarcza antykryzysowa dla branży budowlanej
Odroczenie terminu płatności rocznej opłaty przekształceniowej, ulgi w spłacie czynszów najmu czy zawieszenie terminu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – sprawdź listę zmian.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Samorząd województwa pomorskiego
Pomoc dla firm !Pomorskie
Wymieniają się informacjami o tym, jak poradzić sobie w czasie zastoju gospodarczego, gdzie znaleźć chętnych do współpracy czy wymiany towarów i usług – w serwisie Facebook powstała grupa Pomoc dla firm !Pomorskie. Każdy może dołączyć i znaleźć rozwiązanie dla siebie.
Administracja państwowa
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Urząd skarbowy może przyznać taką pomoc, ale nie musi.
732 122 500, 22 484 84 84
Administracja państwowa
Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych
Z powodu COVID-19 ulegają zawieszeniu biegi terminów procesowych i sądowych, jeżeli terminy są w toku. Podobny skutek następuje, jeżeli bieg terminu jeszcze się nie rozpoczął.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT
Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych
Nie musisz obawiać się czynności egzekucyjnych. Nawet, jeżeli zajęcie egzekucyjne składnika majątkowego dłużnika nastąpiło przed wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego, to nastąpi wstrzymanie realizacji zastosowanych środków egzekucyjnych.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK
Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Warunek jest jeden: na 1 lutego 2020 roku nie notowałeś zaległości w ZUS i US.
732 122 500, 22 484 84 84bgk@bgk.pl
Administracja państwowa
Ułatwienia w e-paragonach
Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Pamiętaj jednak, że klient nadal może poprosić o paragon papierowy.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Ulga IP Box
Możesz skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek, w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Skorzystaj z ulgi na złe długi
Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej
Możesz uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, gdy w wyniku pandemii koronawirusa spadły obroty.
732 122 500, 22 484 84 84info@mrpips.gov.pl
Administracja państwowa
Program gwarancji BGK Kreatywna Europa
Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać z programu gwarancji Kreatywna Europa. Program wdrożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego opiewa na ponad 500 mln zł.
732 122 500, 22 484 84 84bgk@bgk.pl
Administracja państwowa
Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Odlicz stratę za 2020 rok od dochodu za 2019 rok
Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Odlicz koszty B+R od dochodu
Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Nieobecność funkcjonariusza w ramach kontroli celno-skarbowej
Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub korzystasz ze zwolnienia z tego podatku, naczelnik urzędu celno-skarbowego może podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności funkcjonariusza przy określonych czynnościach
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Nie płać podatku dochodowego od świadczenia postojowego
Otrzymujesz świadczenie postojowe lub zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy? Będziesz zwolniony z podatku dochodowego od przychodów z tego tytułu.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych
Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor mogą nie płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku
Nie zostaną naliczone opłaty prolongacyjnej na tych, którzy złożą wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Jednorazowa amortyzacja
Do kosztów podatkowych można zaliczyć odpis amortyzacyjny z tytułu nabycia środka trwałego, który służy produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Odpis ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko nabytych w 2020 r. środków trwałych.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal wymierzane. Teraz stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym, warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy.
22 330 03 30jpk.powiadomienia@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
Jesteś czynnym podatnikiem VAT dokonującym płatności za czynności udokumentowane fakturą na kwotę przekraczającą 15 tys. zł? Skorzystaj z możliwości wydłużonego czasu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR.
22 330 03 30WykazPodatnikow@mf.gov.pl
Administracja państwowa
Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
Skorzystać mogą obie strony! Mechanizm ma ułatwić przetrwanie trudniejszego okresu spowodowanego epidemią koronawirusa obu stronom umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. metrów.
732 122 500, 22 484 84 84kancelaria@mrpit.gov.pl
inLAW Usługi Prawne
Porady prawne na czas pandemii
Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusowy urlop, wypłacać mu niższe wynagrodzenie albo wypowiedzieć umowę o pracę? – to tylko niektóre z trudnych pytań. Eksperci nieodpłatnie udzielają odpowiedzi.
epidemia@inlaw.com.pl
Miasto Gdańsk
Ulga podatkowa od nieruchomości lub środków transportowych
Przysługuje przedsiębiorcom, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Możliwe jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.
58 323 62 50wbmip@gdansk.gda.pl