PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Ofiary przemocy
Ofiary przemocy
Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa
Bezpłatna pomoc psychologiczna
Społeczność psychologów i psychoterapeutów oferuje pomoc osobom, które są narażone na negatywne skutki psychologiczne epidemii koronawirusa, szczególnie: personelowi medycznemu i innym grupom zawodowym narażonym na szczególne ryzyko, ludziom objętym kwarantanną, pozbawionym pracy oraz osobom, którym ze względu na pandemię odmówiono przyjęcia na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego.
793 737 577psychologowie2020@gmail.com
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Szeroki zakres pomocy dla dzieci, rodziców i profesjonalistów
Pomoc bezpośrednia w placówkach w Warszawie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku oraz przez telefoniczne linie pomocowe
116 111 / Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieżybiuro@fdds.pl
Administracja państwowa
Fundusz Sprawiedliwości
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, fizycznej lub psychicznej, uległeś wypadkowi drogowemu, doświadczyłeś przestępstwa seksualnego, zostałeś oszukany lub okradziony, pozbawiono Cię alimentów – szukaj wsparcia w Funduszu Sprawiedliwości.
22 230 99 00info@numersos.pl
Centrum Praw Kobiet w Gdańsku
Pomoc dla kobiet doświadczających przemocy
Doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub na tle ekonomicznym? Potrzebujesz bezpiecznego schronienia? Czujesz się dyskryminowana w życiu prywatnym, publicznym lub zawodowym? Skontaktuj się z fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.
604 590 117cpk_gdansk@cpk.org.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Dom bez przemocy
Dotyka Cię agresja? Jesteś świadkiem przemocy? Problem dotyczy przyjaciółki, koleżanki z pracy albo sąsiada? Zgłoś problem, nie zwlekaj! Sam szukaj wsparcia lub pomóż znaleźć go innym. Niesiemy specjalistyczną, kompleksową pomoc.
797 909 112 (całodobowy, działa w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej)wsparcie@mopr.gda.pl
Miasto Gdańsk
Gdańskie Centrum Równego Traktowania
Prześladowano Cię, szykanowano, odbierano prawa? Wszystkim dyskryminowanym oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne i pomoc w dochodzeniu praw. Skontaktuj się z nami!
519 544 485kontakt@gcrt.pl
Miasto Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie!
Doznajesz przemocy lub jest jej świadkiem? – bezpiecznie i w zaufaniu możesz uzyskać pomoc. Powiedz o problemie pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policjantowi, pedagogowi szkolnemu, lekarce w przychodni czy pracownikowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Reagujmy na przemoc! Nie bądźmy obojętni!
797 909 112wsparcie@mopr.gda.pl
Miasto Gdańsk
Wsparcie na rzecz zdrowia psychicznego
Czujesz się przygnębiony, nie widzisz sensu życia, nie radzisz sobie z emocjami, masz myśli samobójcze? – możesz uzyskać wsparcie, również bezpłatne!
787 960 860, 577 772 838pikfosa@gmail.com