PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje społeczne Modelu na rzecz Równego Traktowania

Konsultacje społeczne Modelu na rzecz Równego Traktowania
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od września 2017 roku do maja 2018 roku trwały prace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. Blisko 100 osób i organizacji zaangażowanych było w wypracowanie diagnoz i rekomendacji, które sprawią, że Gdańsk będzie miejscem przyjaznym dla każdej osoby bez względu na jej płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe oraz religię lub bezwyznaniowość.

Na przełomie kwietnia i maja odbyły się konsultacje społeczne 175 rekomendacji do zmian w polityce miejskiej. Jednocześnie trwały konsultacje wewnętrzne w jednostkach i spółkach miejskich.

Nowa lista rekomendacji liczy już 178 pozycji i ponownie poddana zostanie pod konsultacje społeczne, tym razem jako jedna z 11 części Modelu na rzecz Równego Traktowania.

Czas trwania konsultacji:

28 maja  – 11 czerwca 2018 roku.

Całość Modelu, który podlega konsultacjom:

Załącznik 1 do Zarządzenia 80718 Model na rzecz Równego Traktowania (195.41 KB)

Sposób zgłaszania uwag do Modelu na rzecz Równego Traktowania:

  1. Uwagi składane są na formularzu dostępnym na powyższej stronie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Wydziale Rozwoju Społecznego oraz drogą elektroniczną na adres email:  barbara.borowiak@gdansk.gda.pl. 
Formularz zgłaszania uwag do Modelu na rzecz Równego Traktowania (18.75 KB)
  1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami:
    • 5 czerwca (wtorek) w godzinach 18:00 – 20:00, w auli IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ulicy Wilka-Krzyżanowskiego 8,
    • 6 czerwca (środa) w godzinach 18:00 – 20:00, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, przy ulicy Kartuskiej 32/34,

Spotkanie konsultacyjne poprowadzą liderzy i liderki grup pracujących w Modelu, którzy przedstawią jego części, w szczególności diagnozy potrzeb i trudności grup, wokół których pracował Model oraz rekomendacje z nich wynikające.

Rekomendacje przypisane zostały do 6 obszarów funkcjonowania miasta: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Zdrowie Publiczne i Sport, Kultura i Czas Wolny, Edukacja, obszar komunalny i przestrzenny złożony z Programów Operacyjnych Mobilność i Transport, Przestrzeń Publiczna oraz Infrastruktura, a także obszar gospodarczy złożony z Programów Operacyjnych Atrakcyjność Inwestycyjna oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność.

Zarządzenie_Modelu na rzecz Równego Traktowania (210.49 KB)
Regulamin konsultacji Modelu na rzecz Równego Traktowania (193.24 KB)