PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jak włączyć się w rozmowy o Mieście?

Jak włączyć się w rozmowy o Mieście?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Budżet Obywatelski

 

Część budżetu miejskiego, o którego przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez zgłaszanie propozycji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich, a następnie wybór projektów do realizacji w drodze głosowania.

 

 

budzet
Dla kogo

 

Wszyscy mieszkańcy Gdańska.

 

Jak to zrobić

 

Udział w budżecie obywatelskim jest możliwy na 2 sposoby:

  • złożenie propozycji projektu 
  • głosowanie na projekty złożone przez innych mieszkańców
Każda sposób jest dobry!
 
 
ZŁOŻENIE PROPOZYCJI PROJEKTU
 
  • wypełnij formularz propozycji projektu elektronicznie poprzez stronę www.gdansk.pl lub przyjdź do Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na miejscu wypełnij formularz (najważniejsze punkty formularza: tytuł, opis propozycji, lokalizacja, szacowany koszt);
 
WAŻNE! Przez cały okres składania projektów urzędnicy i pracownicy jednostek miejskich udzielają pomocy w wypałnianiu formularza.
 
  • zbierz poparcie 15 mieszkańców dzielnicy lub miasta (z zależności od charakretu projektu: dzielnicowy czy ogólnomiejski);
  • wydrykowany formularz wraz z podpisami przekaż lub wyślij do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Złożone przez mieszkańców propozycje projektów są następnie weryfikowane pod względem formalno-prawnym oraz gospodarnści przez maerytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki miejskie, a także przez Zespół Konsultacyjny.
 
Po pozytywnej weryfikacje powstaje lista ptojektów, które biorą udział w głosowaniu.
 
 
GŁOSOWANIE
 
 
Głosowanie jest jednorazowe przez Internet lub w punktach konsultacyjnych (m.in. Urząd Miejski w Gdansku, biblioteki).
Każdy głosujacy ma 5 punktów na projekty dzielnicowe (można głosować na prjekty w dowolnych dzielnicach Gdańska) i 1 punkt na projekt ogólnomiejski.
 
Wybrane w głosowaniu projekty zostaną zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym po głosowaniu (istnieje też możliwość realizacji projektu w okresie 2-letnim w przypadku większych projektów).
 
 
 
Dowiedz się więcej

 

Strona internetowa:

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Telefon:

58 323 65 75, 323 66 85

 


 

Konsultacje społeczne

To forma dialogu administracji (w tym przypadku władz Miasta Gdańska) z mieszkańcami po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji.

 

konsultacje
Dla kogo

 

Udział w gdańskich konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy lub wyznaczona w dokumencie powołującym konsultacje grupa mieszkańców. Warto brać w nich udział. Podczas konsultacji ważna jest bowiem wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób. To zwiększa szanse na wzięcie pod uwagę głosów mieszkańców w ostatecznym wygladzie projektu, który jest konsultowany.

 

Konsultacje społeczne są ogłaszane na bieżąco w zależności od potrzeb.

 

Informacje o konsultacjach umieszcza się, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Informacja o konsultacjach powinna być ponadto rozesłana do lokalnych mediów i rad dzielnic.

 

Jak to zrobić

 

W konsultacjach społecznych można wziąć udział albo je zainicjować. 

 

JAK ROZPOCZĄĆ KONSULTACJE SPOŁECZNE?

  • zbierz co najmnie 100 podpisów mieszkańców Gdańska lub 25 organizacjo pozarządowych;
  • złóż wniosek do Prezydenta Miasta Gdańską o przeprowadzenie konsultacji społecznych;
  • wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 21 od dnia jego złozenia.


W przypadku zgody na realizację konsultacji włącz się aktywnie w ich przeprowadzenie.

 

JAK WZIĄĆ UDZIŁ W KONSULTACJACH?

 

Formy rodzaju uczestnictwa w konsultacjach zawarte są w ogłoszeniu o konsultacjach. Najczęściej konsultacje prowadzone są poprzez zbieranie formularzy z opiniami mieszkańców lub organizację spotkań.

 

PAMIETAJ! Ważne jest, aby przygotować się do udziału w konsultacjach: należy przeczytać informacje towarzyszące zaproszeniu, przemyśleć pytania, które są zadane mieszkańcom. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Twoje potrzeby i że dzięki temu, z Twojego punktu widzenia, będzie on lepszy.

 

Dowiedz się więcej

 

Sledź informacje na stronach internetowych:

https://www.gdansk.pl/

https://bip.gdansk.pl

a także stronach jednostek organizacyjnych Miasta.