PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarcie 762 Jarmarku Dominikańskiego

Gdańsk. Na przedprożu Dworu Artusa odbyło się uroczyste rozpoczęcie 762 Jarmarku Dominikańskiego. Wiceprezydent Piotr Grzelak przekazał na ręce Pawła Orłowskiego reprezentującego gdańskich kupców klucze do miasta.

23.07.2022