PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan

Gdańsk. Doroczne Spotkanie Obywatelskie aktywnych mieszkańców Gdańska.

12.12.2018