PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bursztynowe Gody

Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Bursztynowe Gody, uroczystość 44. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Dyplomy i bursztynowe upominki jubilatom wręczała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Grażyna Gorczyca kierownik USC, Grzegorz Graefling z-ca kierownika USC i Emilia Kohut wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Wieczór uświetnił koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

04.07.2022