PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-literackim

Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-literackim
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w naszym drugim konkursie plastyczno-literackim! Tegoroczna edycja, „Gdańsk: ja i moje miasto” nosi imię Prezydenta Pawła Adamowicza i organizowana jest przy współpracy z III LO w Gdańsku.
Plakat-1


Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić swój związek z Gdańskiem poprzez nawiązanie do spojrzenia śp. Prezydenta Pawła Adamowicza na Gdańsk jako miasto otwarte, nowoczesne i rozwijające się.

Kategorie konkursowe:

  • Plastyczna (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Praca w formacie A4 lub A4, przesłana do sekretariatu III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (ZSO nr 13) ul. Topolowa 7, 80-809 Gdańsk

  • Literacka (klasy VII-VIII szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne)

Praca (np. opowiadanie, reportaż, esej, wiersz) do 1000 słów przesłana w formacie pdf lub doc na adres: stypendyscifahrenheita@gmail.com

Na prace czekamy do 31 maja 2019 roku. Formularz zgłoszenia do pobrania u dołu strony. Zapraszamy również na profil facebookowy wydarzenia.

Pobierz załączniki,wypełnij i wyślij: Załączniki (18.62 KB)

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!! Więcej informacji w regulaminie.

 

REGULAMIN
Konkursu plastyczno-literackiego im. Prezydenta Pawła Adamowicza „Gdańsk: ja i moje miasto”

INFORMACJE OGÓLNE
Konkursu im. Prezydenta Pawła Adamowicza „Gdańsk: ja i moje miasto” jest jednostopniowym konkursem plastyczno-literackim organizowanym przez Gdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita przy współpracy z III LO w Gdańsku im. Bohaterów Westerplatte (ZSO nr 13). W jego imieniu konkursem kieruje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

CEL KONKURSU I TEMATYKA
Celem konkursu jest uhonorowanie inicjatora stypendium im. G. D. Fahrenheita, ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić swój związek z Gdańskiem poprzez nawiązanie do spojrzenia ś.p. Prezydenta na Gdańsk jako miasto otwarte, nowoczesne, oparte na tradycji, a jednocześnie wciąż się rozwijające. Mile widziane jest pokazanie wizji dalszego rozwoju miasta poprzez nawiązanie do idei Stypendium.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.
2. Uczestnicy Konkursu dzieleni są na dwie kategorie wiekowe:
a. IV – VI klasa szkoły podstawowej: konkurs plastyczny
b. VII-VIII klasa szkoły podstawowej oraz klasy III oddziałów gimnazjalnych – konkurs literacki
3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter indywidualny.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

PRZEBIEG KONKURSU
Postanowienia ogólne:
1. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika, szkołę, klasę, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres email oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podpisaną klauzulę informacyjną RODO (Załącznik 1 oraz Załącznik 2 do Regulaminu).
2. W przypadku braku danych pozwalających na kontakt z uczestnikiem Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji jego pracy.

Pierwsza kategoria wiekowa:
1. Uczestnicy w kategorii IV – VI klasa szkoły podstawowej przygotowują w technice dowolnej pracę graficzną formatu A4 lub A3 związaną z tematyka konkursu.
2. Prace należy przesyłać listem poleconym pod adres podany przez Organizatora: III LO im. Bohaterów Westerplatte, ul. Topolowa 7, 80-980 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs GSSF”.
3. Prace oceniane są pod względem oryginalności, staranności, pomysłowości, wartości artystycznej oraz zgodności z tematem.
4. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
5. Termin przesyłania prac to 31 maja 2019 roku. Prace otrzymane więcej niż trzy dni po terminie mogą nie zostać ocenione.

Druga kategoria wiekowa:
1. Uczestnicy w kategorii VII – VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa oddziałów gimnazjalnych przygotowują pracę literacką (np. reportaż, wiersz, esej lub opowiadanie) o długości nieprzekraczającej 1000 słów związaną z tematyką konkursu.
2. Prace należy przesłać w formacie .doc lub .pdf pod adres mailowy Organizatora stypendyscifahrenheita@gmail.com.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, których prac nie jest w stanie otworzyć.
4. Prace oceniane są pod względem oryginalności, pomysłowości, poprawności językowej i gramatycznej oraz zgodności z tematem.
5. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
6. Termin przesyłania prac to 31 maja 2019 roku do północy.

WYNIKI KONKURSU

1. Konkurs rozstrzygnie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa na podstawie wymienionych w Regulaminie kryteriów.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku.
3. Laureaci poinformowani zostaną o swoim wyniki telefonicznie bądź mailowo; informacje na ich temat oraz niektóre prace zostaną również umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz stronach partnerskich.
4. W przypadku udziału w konkursie rodziny członków Komisji Konkursowej, osoby te zostaną wyłączone z oceny tej pracy.
5. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają negocjacji.

NAGRODY

1. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Możliwe są wyróżnienia.
2. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe (np. bony do kina, teatru, sklepów, na doświadczenia Super Prezent lub vouchery na loty samolotowe), w tym gadżety związane z uczelniami zagranicznymi (m.in. Oksford, uniwersytety londyńskie). Możliwa jest publikacja prac na portalu www.gdansk.pl/fahrenheit.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród ex aequo bądź nieprzyznawania poszczególnych miejsc w zależności od standardu otrzymanych prac konkursowych.
4. Rozdanie nagród nastąpi we wrześniu 2019 roku.
5. Termin oraz miejsce rozdania nagród zostanie podany laureatom z odpowiednim wyprzedzeniem.

TERMINARZ KONKURSU

1. Oficjalne ogłoszenie Konkursu i publikacja Regulaminu - 1 kwietnia 2019
2. Termin przesyłania prac - do 31 maja 2019
3. Ogłoszenie wyników - do 30 czerwca 2019
4. Ceremonia przyznania nagród - wrzesień 2019

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

i.1. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty terminarza Konkursu oraz prawo do korekty Regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą umieszczone na stronie internetowej Konkursu, a szczególnie istotne zmiany zostaną również wysyłane na adres mailowy szkół i uczestników.
i.2. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Konkursu.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW
i.2.a.i.1. Gdańskie Stowarzyszanie Stypendystów Fahrenheita: adres mailowy stowarzyszenia: stypendyscifahrenheita@gmail.com.