PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicach
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

Przewodnik po gdańskich dzielnicach

Przewodnik po gdańskich dzielnicach
„Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam” - to tytuł przewodnika po wszystkich trzydziestu pięciu dzielnicach Gdańska. Opracowanie pokazuje m.in. która z dzielnic jest obecnie najchętniej wybierana z mieszkańców a w których mieszańców jest coraz mniej. Pozwala też na poznanie kierunków rozwoju każdej z dzielnic oraz struktury własnościowej terenów.
119538Aniolki (13.63 MB)
Bretowo (11.84 MB)
Brzezno (9.16 MB)
Chelm (17.19 MB)
Jasien (16.6 MB)
Kokoszki (11.61 MB)
Krakowiec_Gorki_zachodnie (10.35 MB)
Letnica (10.53 MB)
Matarnia (13.39 MB)
Mlyniska (9.93 MB)
Nowy_Port (12.16 MB)
Oliwa (17.38 MB)
Olszynka (9.14 MB)
Orunia_Gorna_Gdansk_Poludnie (654.77 KB)
Orunia_sw_Wojciech_Lipce (17.25 MB)
Osowa (11.58 MB)
Piecki_Migowo (13.73 MB)
Przerobka (9.7 MB)
Przymorze_Male (9.36 MB)
Przymorze_Wielkie (14.31 MB)
Rudniki (8.76 MB)
Siedlce (13.89 MB)
Srodmiescie (35.6 MB)
Stogi (18.53 MB)
Strzyza (9.31 MB)
Suchanino (13.7 MB)
Ujescisko_Lostowice (12.58 MB)
VII_Dwor (10.85 MB)
Wrzeszcz_Dolny (10.72 MB)
Wrzeszcz_Gorny (20.12 MB)
Wyspa_Sobieszewska (11.03 MB)
Wzgorze_Mickiewicza (10.5 MB)
Zabianka_Wejhera_Jelitkowo_Tysiaclecia (12.73 MB)
Zaspa_Mlyniec (13.37 MB)
Zaspa_Rozstaje (10.72 MB)

Każda z dzielnic Gdańska jest przedmiotem odrębnego opracowania zawierającego opis stanu obecnego oraz kierunki rozwoju dzielnicy. Zawiera informacje na temat jej położenia, powierzchni, stanu środowiska z uwzględnieniem np. obszarów i obiektów objętych ochroną, inwestycji zrealizowanych w dzielnicy od 2011 roku.

Opracowanie podaje liczbę mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe i płeć, opisuje sytuację demograficzną każdej z dzielnic w okresie 2010-2016, z uwzględnieniem trendów, np. spadku czy wzrostu liczby ludności. Dokument podaje też liczbę osób pozostających bez pracy i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wymienia też placówki oświatowe, instytucje kultury i wskazuje siedzibę Rady Dzielnicy.

Opis każdej z dzielnic zawiera też krótki rys historyczny uwzględniający genezę nazwy dzielnicy, jej rozwoju, ukształtowania społecznego i gospodarczego.

Publikacja pokazuje różnorodność gdańskich dzielnic, wśród których są zarówno niewielkie, zamieszkiwane przez zaledwie ok. 2,5 tysiąca osób, ale są też takie, w których mieszkańców jest dziesięciokrotnie więcej. Dzięki informacjom na temat przyrostu naturalnego, można zobaczyć w której z dzielnic obecnie rośnie lub spada liczba mieszkańców.

Różnorodny rozwój urbanistyczny całego miasta warunkuje położenie geograficzne i ukształtowanie terenu. Gdańsk położony jest na trzech tarasach (górny, środkowy, dolny), na Wzgórzach Morenowych, pomiędzy otuliną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego a Zatoką Gdańską. Opracowanie „Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam” wskazuje wyjątkowe dla każdej z dzielnic warunki urbanistyczne ale także kierunki rozwoju, zgodne z przyjętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.

Dodatkowo, poprzez odnośnik QR (Quick Response) czytelnik w łatwy sposób będzie mógł przenieść się do interaktywnego Systemu Informacji Przestrzennej, gdzie będzie mógł prześledzić m.in. strukturę własności gruntów.

Opis każdej z dzielnic kończą informacje dotyczące demokracji lokalnej. W tej części można prześledzić przebieg wyborów do Rady Dzielnicy w poszczególnych kadencjach, od początku jej powstania, pod kątem frekwencji oraz ilości kandydatów. Wymienia Radnych Dzielnicy oraz Radnych Miasta Gdańska bieżącej kadencji, którzy pełnią swój mandat z okręgu, w którym leży dana dzielnica.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska przyznaje, że celem przygotowanej publikacji jest m.in. zainteresowanie mieszkańców funkcjonowaniem Rad Dzielnic oraz zachęcenie do skorzystania zarówno z czynnego jak i biernego prawa wyborczego w dzielnicy. W szczególności z uwagi na zaplanowane na marzec 2019 roku wybory do Rad Dzielnic kadencji 2019-2023.

Publikacja, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Gdańska, została podzielona na 35 części. Jednak opis najmłodszej dzielnicy, Orunia Górna-Gdańsk Południe dopiero niebawem pojawi się, bo na dzień zamknięcia prac nad publikacją 35. dzielnica nie była jeszcze w pełni ukonstytuowana.