PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicach
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec

Przewodnik po gdańskich dzielnicach

Przewodnik po gdańskich dzielnicach
„Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam” - to tytuł przewodnika po wszystkich trzydziestu pięciu dzielnicach Gdańska. Opracowanie pokazuje m.in. która z dzielnic jest obecnie najchętniej wybierana z mieszkańców a w których mieszańców jest coraz mniej. Pozwala też na poznanie kierunków rozwoju każdej z dzielnic oraz struktury własnościowej terenów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
119538Aniolki (13.63 MB)
Bretowo (11.84 MB)
Brzezno (9.16 MB)
Chelm (17.19 MB)
Jasien (16.6 MB)
Kokoszki (11.61 MB)
Krakowiec_Gorki_zachodnie (10.35 MB)
Letnica (10.53 MB)
Matarnia (13.39 MB)
Mlyniska (9.93 MB)
Nowy_Port (12.16 MB)
Oliwa (17.38 MB)
Olszynka (9.14 MB)
Orunia_Gorna_Gdansk_Poludnie (654.77 KB)
Orunia_sw_Wojciech_Lipce (17.25 MB)
Osowa (11.58 MB)
Piecki_Migowo (13.73 MB)
Przerobka (9.7 MB)
Przymorze_Male (9.36 MB)
Przymorze_Wielkie (14.31 MB)
Rudniki (8.76 MB)
Siedlce (13.89 MB)
Srodmiescie (35.6 MB)
Stogi (18.53 MB)
Strzyza (9.31 MB)
Suchanino (13.7 MB)
Ujescisko_Lostowice (12.58 MB)
VII_Dwor (10.85 MB)
Wrzeszcz_Dolny (10.72 MB)
Wrzeszcz_Gorny (20.12 MB)
Wyspa_Sobieszewska (11.03 MB)
Wzgorze_Mickiewicza (10.5 MB)
Zabianka_Wejhera_Jelitkowo_Tysiaclecia (12.73 MB)
Zaspa_Mlyniec (13.37 MB)
Zaspa_Rozstaje (10.72 MB)

Każda z dzielnic Gdańska jest przedmiotem odrębnego opracowania zawierającego opis stanu obecnego oraz kierunki rozwoju dzielnicy. Zawiera informacje na temat jej położenia, powierzchni, stanu środowiska z uwzględnieniem np. obszarów i obiektów objętych ochroną, inwestycji zrealizowanych w dzielnicy od 2011 roku.

Opracowanie podaje liczbę mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe i płeć, opisuje sytuację demograficzną każdej z dzielnic w okresie 2010-2016, z uwzględnieniem trendów, np. spadku czy wzrostu liczby ludności. Dokument podaje też liczbę osób pozostających bez pracy i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wymienia też placówki oświatowe, instytucje kultury i wskazuje siedzibę Rady Dzielnicy.

Opis każdej z dzielnic zawiera też krótki rys historyczny uwzględniający genezę nazwy dzielnicy, jej rozwoju, ukształtowania społecznego i gospodarczego.

Publikacja pokazuje różnorodność gdańskich dzielnic, wśród których są zarówno niewielkie, zamieszkiwane przez zaledwie ok. 2,5 tysiąca osób, ale są też takie, w których mieszkańców jest dziesięciokrotnie więcej. Dzięki informacjom na temat przyrostu naturalnego, można zobaczyć w której z dzielnic obecnie rośnie lub spada liczba mieszkańców.

Różnorodny rozwój urbanistyczny całego miasta warunkuje położenie geograficzne i ukształtowanie terenu. Gdańsk położony jest na trzech tarasach (górny, środkowy, dolny), na Wzgórzach Morenowych, pomiędzy otuliną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego a Zatoką Gdańską. Opracowanie „Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam” wskazuje wyjątkowe dla każdej z dzielnic warunki urbanistyczne ale także kierunki rozwoju, zgodne z przyjętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.

Dodatkowo, poprzez odnośnik QR (Quick Response) czytelnik w łatwy sposób będzie mógł przenieść się do interaktywnego Systemu Informacji Przestrzennej, gdzie będzie mógł prześledzić m.in. strukturę własności gruntów.

Opis każdej z dzielnic kończą informacje dotyczące demokracji lokalnej. W tej części można prześledzić przebieg wyborów do Rady Dzielnicy w poszczególnych kadencjach, od początku jej powstania, pod kątem frekwencji oraz ilości kandydatów. Wymienia Radnych Dzielnicy oraz Radnych Miasta Gdańska bieżącej kadencji, którzy pełnią swój mandat z okręgu, w którym leży dana dzielnica.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska przyznaje, że celem przygotowanej publikacji jest m.in. zainteresowanie mieszkańców funkcjonowaniem Rad Dzielnic oraz zachęcenie do skorzystania zarówno z czynnego jak i biernego prawa wyborczego w dzielnicy. W szczególności z uwagi na zaplanowane na marzec 2019 roku wybory do Rad Dzielnic kadencji 2019-2023.

Publikacja, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Gdańska, została podzielona na 35 części. Jednak opis najmłodszej dzielnicy, Orunia Górna-Gdańsk Południe dopiero niebawem pojawi się, bo na dzień zamknięcia prac nad publikacją 35. dzielnica nie była jeszcze w pełni ukonstytuowana.