Jak włączyć się w rozmowy o Mieście?

A
A
Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2017 r.

Budżet Obywatelski


Część budżetu miejskiego, o którego przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez zgłaszanie propozycji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich, a następnie wybór projektów do realizacji w drodze głosowania.

budzet
budzet
Fot. UM
Dla kogo
Dla kogo
Fot. UM

Mieszkańcy Gdańska, którzy ukończyli 16 lat na dzień rozpoczęcia zbierania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w danym roku kalendarzowym. 

Jak to zrobić
Jak to zrobić
Fot. UM

Udział w budżecie obywatelskim jest możliwy na 2 sposoby:

  • złożenie propozycji projektu 
  • głosowanie na projekty złożone przez innych mieszkańców
Każda sposób jest dobry!


ZŁOŻENIE PROPOZYCJI PROJEKTU

  • wypełnij formularz propozycji projektu elektronicznie poprzez stronę www.gdansk.pl lub przyjdź do Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na miejscu wypełnij formularz (najważniejsze punkty formularza: tytuł, opis propozycji, lokalizacja, szacowany koszt);

WAŻNE! Przez cały okres składania projektów urzędnicy i pracownicy jednostek miejskich udzielają pomocy w wypałnianiu formularza.
 
  • zbierz poparcie 15 mieszkańców dzielnicy lub miasta (z zależności od charakretu projektu: dzielnicowy czy ogólnomiejski);
  • wydrykowany formularz wraz z podpisami przekaż lub wyślij do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Złożone przez mieszkańców propozycje projektów są następnie weryfikowane pod względem formalno-prawnym oraz gospodarnści przez maerytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki miejskie, a także przez Zespół Konsultacyjny.
Po pozytywnej weryfikacje powstaje lista ptojektów, które biorą udział w głosowaniu.

GŁOSOWANIE

Głosowanie jest jednorazowe przez Internet lub w punktach konsultacyjnych (m.in. Urząd Miejski w Gdansku, biblioteki).
Każdy głosujacy ma 5 punktów na projekty dzielnicowe (można głosować na prjekty w dowolnych dzielnicach Gdańska) i 1 punkt na projekt ogólnomiejski.

Wybrane w głosowaniu projekty zostaną zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym po głosowaniu (istnieje też możliwość realizacji projektu w okresie 2-letnim w przypadku większych projektów).
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Fot. UM

Strona internetowa:

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Telefon:

58 323 65 75, 323 66 85


Konsultacje społeczne

To forma dialogu administracji (w tym przypadku władz Miasta Gdańska) z mieszkańcami po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji.


konsultacje
konsultacje
Fot. UM
Dla kogo
Dla kogo
Fot. UM

Udział w gdańskich konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy lub wyznaczona w dokumencie powołującym konsultacje grupa mieszkańców. Warto brać w nich udział. Podczas konsultacji ważna jest bowiem wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób. To zwiększa szanse na wzięcie pod uwagę głosów mieszkańców w ostatecznym wygladzie projektu, który jest konsultowany.

Konsultacje społeczne są ogłaszane na bieżąco w zależności od potrzeb.

Informacje o konsultacjach umieszcza się, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Informacja o konsultacjach powinna być ponadto rozesłana do lokalnych mediów i rad dzielnic.

Jak to zrobić
Jak to zrobić
Fot. UM

W konsultacjach społecznych można wziąć udział albo je zainicjować. 

JAK ROZPOCZĄĆ KONSULTACJE SPOŁECZNE?

  • zbierz co najmnie 100 podpisów mieszkańców Gdańskalub 25 organizacjo pozarządowych;
  • złóż wniosek do Prezydenta Miasta Gdańską o przeprowadzenie konsultacji społecznych;
  • wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 21 od dnia jego złozenia.


W przypadku zgody na realizację konsultacji włącz się aktywnie w ich przeprowadzenie.

JAK WZIĄĆ UDZIŁ W KONSULTACJACH?

Formy rodzaju uczestnictwa w konsultacjach zawarte są w ogłoszeniu o konsultacjach. Najczęściej konsultacje prowadzone są poprzez zbieranie formularzy z opiniami mieszkańców lub organizację spotkań.

PAMIETAJ! Ważne jest, aby przygotować się do udziału w konsultacjach: należy przeczytać informacje towarzyszące zaproszeniu, przemyśleć pytania, które są zadane mieszkańcom. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Twoje potrzeby i że dzięki temu, z Twojego punktu widzenia, będzie on lepszy.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Fot. UM

Sledź informacje na stronach internetowych:

https://www.gdansk.pl/

https://bip.gdansk.pl

a także stronach jednostek organizacyjnych Miasta.


Spotkania Prezydenta Gdańska z mieszkańcami

Wizyty Prezydenta Miasta Gdańska w dzielnicach, podczas których można dowiedzieć się o rozwoju dzielnicy oraz porozmawiać o jakosci życia. Każde spotkanie poprzedza wizyta Prezydenta w dzielnicy oraz warsztaty urzędników z lokalnymi działaczami społecznymi.

spotkania
spotkania
Fot. UM
Dla kogo
Dla kogo
Fot. UM

Spotkania odbywają sie najcześćiej raz w miesiącu. Ogłaszane są na miejskich stronach internetowych, w komunikacji miejskiej oraz na terenie dzielnicy.

Jak to zrobić
Jak to zrobić
Fot. UM

Najprościej - przyjść na spotkanie. To jedyna okazja, kiedy prezydent wraz z zastępcami, a także dyrektorami wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyrektorami jednostek miejskich przyjeżdżąją spotkać sie z mieszkańcami wybranej dzielnicy.

Podczas spotkań przedstawiana jest prezentacja o rozwoju dzielnicy. W drugiej części spotkania poszczególni zastępcy prezydenta rozmawiają z mieszkancami na tematy zwiazane z ich działalnością. 

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Fot. UM

Spis dzielnic z infrmacjami o przeprowadzonych spotkaniach oraz działaniach podjętych w ich wyniku tutaj.


Inicjatywa uchwałodowacza Mieszkańców

...

inicjatywa
inicjatywa
Fot. UM
Dla kogo
Dla kogo
Fot. UM

...

Jak to zrobić
Jak to zrobić
Fot. UM

...

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Fot. UM

...