PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Już w marcu rusza nabór do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdańsku !

A
A

Przygotowania do ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wchodzą w ostatnią fazę.

Z roku na rok nasze miasto pięknieje i staje się przyjazne mieszkańcom, dzięki realizowanym projektom z Budżetu Obywatelskiego.

Chcemy jeszcze bardziej zaktywizować naszych mieszkańców, dać wszystkim gdańszczanom i gdańszczankom swobodę w wyborze najważniejszych dla nich przedsięwzięć, zachęcić zarówno do składania projektów jak i głosowania.

W tym roku mamy szansę w szczególny sposób zadbać o nasze dzielnice.

W dniu 30 stycznia 2020 r. Radni Miasta Gdańska przyjęli zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska.

W tym roku w puli jest ponad 18 mln. zł.

Obraz1
 
UMG

Nowa uchwała reguluje przede wszystkim zasady dotyczące długo oczekiwanej, pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

Celem Zielonego Budżetu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych.

Projekty można zgłaszać tylko w 5-ciu obszarach tematycznych:

  1. Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej
  2. Przestrzenie rekreacyjne
  3. Parki kieszonkowe
  4. Ogrody deszczowe
  5. Renowacja istniejących terenów zieleni

Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego są praktycznie takie same jak w przypadku tradycyjnego Budżetu Obywatelskiego.

Jest jednak kilka wyjątków:

  • aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO musi 70% jego powierzchni być przeznaczona na zieleń
  • projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście
  • możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego
  • w głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt na projekty zielone w dzielnicach i 1 punkt na projekt zielony ogólnomiejski
  • w każdej dzielnicy 20% środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30% kwoty

Pula przeznaczona na Zielony Budżet Obywatelski 2021 to ok. 4 mln zł.

Najpóźniej w połowie marca ruszymy z naborem projektów.

Szczegółowy harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne formularze i informacje będą wkrótce dostępne na naszej stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Każda edycja Budżetu Obywatelskiego jest dla nas miernikiem społecznego zaangażowania, tego czy gdańszczanki i gdańszczanie identyfikują się z miastem. Liczymy, że również w tym roku będą chętnie uczestniczyć w procesie składania projektów i w głosowaniu.

Marta Dzierżawska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta