Pierwszy na Pomorzu Zielony Budżet Obywatelski

23.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
dzieci
 
fot. Gdańskie Wody

Przygotowania do ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wchodzą w ostatnią fazę.

Z roku na rok nasze miasto pięknieje i staje się bardziej przyjazne mieszkańcom, dzięki realizowanym projektom z Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku mamy szansę w szczególny sposób zadbać o nasze dzielnice dzięki pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Celem Zielonego Budżetu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych.

Pula przeznaczona na Zielony Budżet Obywatelski to 3 960 000 zł z puli Budżetu Obywatelskiego 2021.

Projekty można zgłaszać tylko w 5-ciu obszarach tematycznych:

  1. Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej
  2. Przestrzenie rekreacyjne
  3. Parki kieszonkowe
  4. Ogrody deszczowe
  5. Renowacja istniejących terenów zieleni

Jest kilka ważnych zasad ZBO:

  • każdemu głosującemu w ZBO przysługuje 1 punkt na projekt dzielnicowy oraz 1 punkt na projekt ogólnomiejski;
  • zielone projekty to te, których minimum 70% powierzchni terenu stanowi zieleń;
  • projekty obejmują zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście;
  • możliwe do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego;
  • w każdej dzielnicy 20% środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30% kwoty.

Szczegółowe informacje na temat Zielonego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski w zakładce "Zielony Budżet Obywatelski".