Instrukcja składania projektów

( 05.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW  |  3 lutego - 3 marca 2023 roku

Jak złożyć projekt?

WYŁĄCZNIE ONLINE!

KROK 1 - Rejestracja w systemie elektronicznym

  1. Wejdź na stronę www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
  2. Znajdź żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego – kliknij i przejdź do systemu do składania projektów
  3. Zarejestruj się w systemie

Bezpośrednie wejście do systemu elektronicznego do składania projektów

KROK 2 - Wypełnienie formularza wniosku

1. Wypełnij formularz wniosku

Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań będzie się składał oraz uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu, i podaj szacunkową kwotę projektu.

2. Wskaż lokalizację

Wskaż miejsce realizacji. Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie: poprzez precyzyjne określenie lokalizacji rozumie się wskazanie dokładnego adresu, numeru działki oraz obrębu. Te dane pozyskasz korzystając z Interaktywnego Planu Miasta Gdańska.

Pomocne będą też:

3. Podaj szacunkowy koszt projektu i jego składniki

Podczas wyceny projektu należy podać szacunkowe kwoty. Ostatecznej wyceny realizacji projektu dokonają pracownicy urzędu. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej oceny, kwota może ulec zmianie, dlatego warto już podczas planowania projektu skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych miasta Gdańska.

KROK 3 - Dołączenie listy poparcia

Do każdego projektu należy dołączyć listę mieszkańców popierających dany projekt. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani jego realizacją. 

Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, zbierz przynajmniej 1 podpis od mieszkańca danej dzielnicy, który popierają realizację Twojego pomysłu. Jeżeli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, potrzebujesz 30 podpisów mieszkańców Gdańska.

Listę poparcia w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszenia projektu w wyznaczonym miejscu systemu elektronicznego. Oryginał listy poparcia należy zachować do zakończenia danej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku i okazać w przypadku wezwania przez pracowników urzędu.

KROK 4 - Dodatkowe załączniki

Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które w interesujący i ciekawy sposób przedstawią Twój pomysł.

GOTOWE!

UMGDANSK.2023.01.30.bannery.FB.800x1000_.03
NOWOŚĆ!
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zniesiona została konieczność dostarczenia wersji papierowej wniosku i załączników do urzędu. Cały proces składania projektów odbywa się w systemie elektronicznym.