Instrukcja składania projektów

01.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

KROK 1

Rejestracja w systemie elektronicznym: https://gdansk.ardvote.pl/

lub poprzez stronę internetową miasta https://www.gdansk.pl/ lub budżetu obywatelskiego https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski - na tych stronach należy kliknąć na żółty baner BO z napisem "Kliknij i złóż projekt".

Przed krokiem 2 należy założyć konto w systemie i po tej czynności przechodzi się do formularza elektronicznego wniosku.


KROK 2

Wypełnienie formularza wniosku

Podstawowe pozycje formularza:

1) tytuł zadania, opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji zadania;

2) lokalizacja - dane takie jak obręb i numer działki możesz sprawdzić korzystając z interaktywnego Planu Miasta Gdańska

3) szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki - pomocny będzie cennik 2023

KROK 3

Dostarczenie formularza wniosku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

1. Formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować, zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska (wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego -uwaga - 30 podpisów) i w przeciągu 7 dni (liczone od daty złożenia wniosku w systemie elektronicznym) i dostarczyć Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

1) Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

2) Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

(Korespondencji nie przyjmują: ZOM 5 przy Żaglowej, ZOM 4 na ul. Wilanowskiej 2 i ZOM 2).

2. wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2023” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania;

3. skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to poprzez platformę ePUAP.


Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku?

Pracownicy Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z mieszkańcami odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą wypełnić wniosek.

Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel.: 58 323 65 97, 58 323-66-51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl


Aby mieć pewność, że wniosek zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania warto również skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych miasta Gdańska.

Sprawdzimy:

  • własności terenu,
  • plany zagospodarowania przestrzennego ,
  • koszt projektu, itp.

Kontakt z pracownikami wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych miasta Gdańska