Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wind, Inc. 2012 - skąd wieje wiatr?

Jakie perspektywy rozwoju mają inwestorzy i operatorzy elektrowni wiatrowych? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji ?Wind, Inc. 2012? organizowanej w Gdańsku w dniach 6-7 lutego przez brytyjską firmę Green World Conferences.

A
A

Jakie perspektywy rozwoju mają inwestorzy i operatorzy elektrowni wiatrowych? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji ?Wind, Inc. 2012? organizowanej w Gdańsku w dniach 6-7 lutego przez brytyjską firmę Green World Conferences.

Podczas dwudniowej dyskusji głos zabierze ponad 20 międzynarodowych ekspertów, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i wiedzą w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii wiatrowej. Podczas dyskusji poruszane będą też aspekty prawne i finansowe związane z realizacją projektów dla energetyki wiatrowej.

Miejsce organizacji konferencji nie jest przypadkowe. Polska, a zwłaszcza Pomorze wciąż posiada ogromny i niewykorzystany dotąd potencjał dla budowy farm wiatrowych, zarówno na lądzie jak i morzu. Poważnym wyzwaniem dla dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są bariery formalne i prawne oraz ograniczone źródła finansowania. Nakłada się na nie często sprzeciw środowisk lokalnych wobec planów budowy farm wiatrowych.

Mimo posiadanego potencjału i potrzeby zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskiej energetyce, realizacja wielu projektów budowy elektrowni stoi pod znakiem zapytania. Jak uczynić z kosztownych inwestycji w instalacje dochodowy i społecznie akceptowany biznes? Także na te pytania spróbują odpowiedzieć sobie uczestnicy dwudniowego spotkania.

Konferencji ?Wind, Inc. 2012? patronuje Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, a głos w dyskusji w jego imieniu zabierze Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Przemysław Rot, Referat Promocji Gospodarczej