Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 13-14 maja 2010 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Po raz pierwszy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. proponuje uczestnikom nową, dwudniową formułę Forum.

A
A

V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 13-14 maja 2010 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Po raz pierwszy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. proponuje uczestnikom nową, dwudniową formułę Forum.

Forum wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń gospodarczych na Pomorzu. Tegoroczna edycja będzie się jednak różnić od poprzednich. Tym razem Agencja Rozwoju Pomorza S.A. proponuje uczestnikom konferencji - przedstawicielom mikro, małych i średnich firm oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą poszerzoną ofertę paneli, warsztatów oraz imprez towarzyszących. Współpraca z licznymi partnerami merytorycznymi i medialnymi wydarzenia oraz analiza satysfakcji uczestników poprzednich Forów oraz badanie ich aktualnych potrzeb zaowocowały bogatym programem poruszającym najnowsze trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Tematem inaugurującym V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości będzie analiza trendów gospodarczych na świecie i w regionie. Profesor UG dr Dariusz Filar przedstawi aktualną sytuację makroekonomiczną, jej wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz wyzwania jakie obecna sytuacja stawia przed zarządzającymi mikro, małymi i średnimi firmami.

MH

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy Forów będą mogli wziąć udział w panelach prezentujących tematykę kreowania wizerunku firmy oraz nowych trendów w źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw. Panele w w/w obszarach uzupełnione zostaną warsztatami biznesowymi pogłębiającymi wiedzę uczestników w tych dziedzinach. Drugiego dnia Forum przeprowadzone zostaną trzy bloki warsztatowe: zarządzanie w biznesie, relacje w biznesie oraz e-biznes.
Podczas Forum zaplanowano również wydarzenia towarzyszące. W hali wystawienniczej swoją ofertę zaprezentują instytucje otoczenia biznesu. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli okazję do zapoznania się z szerokim spektrum usług świadczonych przez te podmioty oraz do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. W trakcie Forum zainaugurowana zostanie także Akademia Prawa i Podatków, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach z profesjonalnymi doradcami podatkowymi i księgowymi.
Program V Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej www.forum.arp.gda.pl

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdynia - Pan Wojciech Szczurek
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, biznes2biznes.com, egospodarka.pl, Money.pl, portfel.pl, mambiznes.pl, Telewizja Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Trójmiasto.pl, madeinpomorskie.pl.

 
Partnerzy merytoryczni projektu:
Enterprise Europe Network, CEM, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Project Management Institute, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK, ODiTK, Rekowski i Partnerzy, Wierzbowski Eversheds, GPEC, Personal PR, nokaut.pl, Wytwórnia Kreatywna, zjednoczenie.com

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MH