Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Studia dla liderów innowacji

Studia dla liderów innowacji

A
A

Studia podyplomowe: Lider Innowacji
Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych

Pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi: kreowania i rozwijania pomysłów biznesowych, zarządzania projektami innowacyjnymi, zarządzania zmianą, pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi oraz komercjalizacji innowacji.

 • Formuła warsztatowa
 • Aktywny udział uczestników
 • Program opracowany we współpracy z praktykami biznesu
 • Kreowanie rozwiązań na potrzeby zmieniającego się otoczenia

Zapraszamy: zarządzających przedsiębiorstwami (w tym: Start-upami), kierowników i pracowników jednostek naukowych oraz innych instytucji, działających w obszarze:

 • kreowania innowacji
 • finansowania rozwoju
 • wdrażania zmian i zarządzania projektami innowacyjnymi
 • tworzenia i wdrażania strategii innowacji w organizacji
 • rozwoju produktów i usług

oraz inne osoby, pragnące podnieść kwalifikacje, w dziedzinie wykorzystania innowacji w rozwoju organizacji.

Korzyści dla Uczestnika

Zdobędziesz wiedzę opartą na wynikach badań naukowych oraz doświadczeniach praktyków biznesu, nabędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • nauczysz się generowania i rozwijania projektów innowacyjnych, budowania partnerstw i aliansów, myślenia strategicznego
 • pozyskasz metodologię generowania i rozwijania projektów o charakterze innowacyjnym wraz z konkretnymi możliwościami pozyskania finansowania zewnętrznego takich projektów
 • uzyskasz znajomość procedur obowiązujących przy składaniu wniosków
 • o finansowanie projektów do Funduszy UE oraz zasad dotyczących zarządzania projektami innowacyjnymi
 • nauczysz się, jak sprawnie zarządzać ryzykiem i zmianą
 • zbudujesz własny autorytet menedżerski.

Jako Uczestnik Studiów Podyplomowych „Lider Innowacji” otrzymasz także:

 • wsparcie InnoBaltica w nawiązaniu wartościowych kontaktów biznesowych
 • podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne w wersji papierowej i elektronicznej
 • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Uniwersytet Gdański
 • Certyfikat Lidera Innowacji InnoBaltica Skills Adventure.

Terminy: Październik 2015 r. – Czerwiec 2016 r.

Miejsce: 

 • Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
 • InnoBaltica Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Dodatkowe informacje:
www.ekonom.ug.edu.pl oraz www.innobaltica.eu