Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomorski rynek spotkań w 2010 roku w świetle badań Gdańsk Convention Bureau

Właśnie ukazała się druga edycja raportu o stanie pomorskiego rynku spotkań za 2010r. pn. "Promocja Turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Regionu. Pomorski rynek spotkań i perspektywy jego rozwoju".

A
A

Właśnie ukazała się druga edycja raportu o stanie pomorskiego rynku spotkań za 2010r.  pn. "Promocja Turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Regionu. Pomorski rynek spotkań i perspektywy jego rozwoju".

Raport dostępny jest w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie www.gdanskconvention.pl.

Dane pochodzą z własnych badań Gdańsk Convention Bureau, które były prowadzone w Gdańsku i Regionie w 2010 r. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną, GCB jest jedyną jednostką odpowiedzialną za promocję turystyki biznesowej w całym województwie pomorskim, a w związku z tym za gromadzenie danych dot. rynku spotkań i opracowywanie ich w formie corocznego raportu.

Badania zostały uzupełnione o dane z raportu ICCA - International Congress and Convention Association - największego stowarzyszenia skupiającego profesjonalistów branży spotkań na świecie. ICCA analizuje rynek spotkań stowarzyszeń, które odpowiadają trzem kryteriom: muszą być cykliczne, skupiać min. 50 osób oraz migrować przynajmniej pomiędzy trzema krajami. Dlatego też raport ten pokazuje tylko wycinek całości rynku spotkań i aby uzyskać szerszy obraz, konieczne jest uzupełnienie tych badań o badania prowadzone na rynku lokalnym.

Badaniami objęto 74 obiekty z woj. pomorskiego (Gdańsk-37, Sopot-14, Gdynia-14, Region-9), które posiadają ofertę konferencyjną, głównie hotele, parki technologiczne, duże centra konferencyjno-targowe. Współpracę nawiązało o ok. 10 proc. więcej obiektów niż w 2009r., co stanowi dobrą prognozę przyszłej, coraz owocniejszej współpracy przy zbieraniu danych.

Badania wykazały, że w 2010r. na terenie Gdańska i Regionu zorganizowano 3220 imprez, wzrost o 1786 spotkań w porównaniu z 2009r., z czego aż 3168 miało charakter krajowy, a tylko 52 międzynarodowy. Największą liczbę stanowiły szkolenia 38% oraz konferencje/kongresy 21%.

Badania Poland Convention Bureau, które prowadzi badania dla całego kraju, wskazują na podobny trend dla całego kraju. Aż 94% wszystkich zorganizowanych wydarzeń odbyło się z udziałem Polaków. Trójmiasto zajęło trzecie miejsce, zaraz za Krakowem i Warszawą, pod względem liczby zorganizowanych spotkań w 2010 r., jednak biorąc pod uwagę tylko wydarzenia korporacyjne (w tym szkolenia) było na drugim miejscu z liczbą 2158.

Jak wynika z analizy pomorskiego rynku najwięcej odbyło się spotkań jednodniowych, stanowiły aż 58% wszystkich wydarzeń. Najpopularniejszym okresem organizowania spotkań są miesiące od maja do listopada, przy czym czerwiec, wrzesień i październik bezsprzecznie od wielu lat, pozostają najpopularniejszymi miesiącami. Należy zaznaczyć, że są to tendencje podobne do światowych pokazywanych w statystykach ICCA.

Niezwykle ważną kwestią jest tematyka spotkań odbywających się na terenie Gdańska i Regionu w 2010 r. Były to głównie spotkania o tematyce ekonomiczno-politycznej 38% wszystkich spotkań, dziedzin technologicznych 22% i medycznych 18%. 

Raport stanowi cenne źródło informacji. Zebrane dane pozwalają na analizowanie pozycji Gdańska i całego regionu na tle innych miast na świecie w dłuższej perspektywie. Dla całej branży będzie on pomocnym narzędziem w dalszych działaniach promujących nasz region jako atrakcyjną destynację konferencyjną nie tylko na rynku krajowym, ale przede wszystkim na rynku międzynarodowym. Dobra pozycja danej destynacji zdecydowanie zwiększa szanse na większe zainteresowanie potencjalnych organizatorów konferencji.

Badania przeprowadzono w ramach projektu realizowanego przez GCB od 2009 r. pn. "PROMOCJA TURYSTYKI BIZNESOWEJ JAKO MARKOWEGO PRODUKTU GDAŃSKA I POMORZA", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. trwa kontynuacja badań.