Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Polska Wystawa Narodowa w Chorwacji

W dniach 14 - 18 września 2011 r. w Chorwacji odbędzie się Polska Wystawa Narodowa w ramach Międzynarodowych Zagrzebskich Targów Jesiennych.

A
A

W dniach 14 - 18 września 2011 r. w Chorwacji odbędzie się Polska Wystawa Narodowa w ramach Międzynarodowych Zagrzebskich Targów Jesiennych.

Projekt zostanie dofinansowany w ramach projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Przedsiębiorcy uczestniczący w wystawie mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów udziału.

Polska Wystawa Narodowa stworzy wyjątkową szansę do nawiązania i umacniania kontaktów handlowych pomiędzy polskimi producentami, a potencjalnymi odbiorcami na rynku chorwackim. Wystawa Narodowa w Zagrzebiu będzie miała charakter wielobranżowy.

Powyższa impreza daje szansę do prezentacji oferty eksporotwej producentów z Gdańska na rynku chorwackim. Bardzo proszę o wykorzystanie tej wyjątkowej okazji do zbiorowego zaprezentowania się w Chorwacji, podczas polskiej Prezydencji w UE, kiedy oczekiwane jest podpisanie umowy o akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej.

Organizatorem Wystawy jest firma ELTAR z Warszawy.

adres: ul. Garibaldiego 4 lok. 18, 04-078 Warszawa

tel: +48 22 617 33 23, +48 617 25 55, +48 617 26 48

fax: +48 22 617 07 33

e-mail: biuro@eltar-targi.com.pl

http://www.eltar-targi.com.pl/

http://www.eltar-targi.com.pl/content/view/31/65/

Z organizatorem Wystawy współpracuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu, który oprócz pomocy przy akwizycji uczestników planuje zorganizowanie przy okazji Polskiej Wystawy Narodowej seminarium gospodarczego z udziałem polskich firm, uczestników wystawy oraz chorwackich podmiotów gospodarczych na temat możliwości rozwoju współpracy i wymiany handlowej oraz rozmów indywidualnych przedsiębiorców obu krajów, a także rozważa zorganizowanie prezentacji dni polskiej kuchni regionalnej.

http://zagrzeb.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/article,2930,POLSKA_WYSTAWA_NARODOWA_Miedzynarodowe_Targi_Jesienne_14-18_09_2011_r_Z_A_G_R_Z_E_B.html

Zapraszamy gdańskich przedsiębiorców do udziału w targach!