Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Politechnika Gdańska otworzyła swoje okno na świat

Rektor Politechniki Gdańskiej dokonał oficjalnego otwarcia Biura Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych.

A
A
logo PG
logo PG
MZ

 Rektor Politechniki Gdańskiej, Jego Magnificencja Prof. Henryk Krawczyk, dokonał oficjalnego otwarcia Biura Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych.

Biuro ma służyć wsparciem i pomocą studentom zagranicznym, którzy podejmują naukę na Politechnice Gdańskiej. Otwarcie Biura jest bardzo ważnym i długo oczekiwanym krokiem w rozwoju uczelni, który umożliwi Politechnice Gdańskiej nawiązywanie współpracy z uczelniami z całego świata. Obecnie na uczelni uczy się ponad 300 studentów zagranicznych. Najwięcej, bo aż 130 osób, studiujących w ramach programu Erazmus, pochodzi z Hiszpanii. Drugą pod względem liczebności grupą są studenci z Chin, którzy uczą się głównie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

Strategia rozwoju Politechniki Gdańskiej zakłada umiędzynarodowienie oferty kształcenia, rozwój wspołpracy i pozycji na arenie międzynarodowej oraz internacjonalizację środowiska akademickiego. Obecnie już 12 programów studiów prowadzonych jest w języku angielskim. Władze uczelni stawiają sobie za cel przyciąganie coraz większej liczby zagranicznych studentów.  Dowodem na to jest nowo powołane Biuro, które ma nie tylko pomóc studentom z zagranicy w zaadaptowaniu się do nowych warunków, ale przede wszystkim być pierwszym źródłem kontaktu z uczelnią, gdzie zainteresowani otrzymają pomoc przy procedurach wizowych i wszelkie informacje dotyczące aplikacji na studia. Komplesową obsługę będzie można uzyskać w 4 językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.