Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowy raport - Powierzchnie magazynowe w Trójmieście

Raport ?Powierzchnie magazynowe w Trójmieście 2008? został przygotowany przez Agencję Rozwoju Po-morza S.A. (Centrum Obsługi Inwestora oraz Pomorski Portal Gospodarczy madeipomorskie.pl) i przedsta-wia trójmiejski rynek istniejących oraz planowanych nowoczesnych obiektów magazynowych. Niniejsze opracowanie to także analiza potencjału regionu, ze szczególnym naciskiem na potencjał infra-strukturalny.

A
A

Polska gospodarka rozwija się wciąż dynamicznie, choć pojawiają się już pierwsze symptomy spowolnienia. Optymizmem nie napawają także kolejno ukazujące się prognozy - jedno jest pewne, polska gospodarka wchodzi w okres wolniejszego rozwoju. Dotychczasowy wzrost sektora produkcji i handlu wpływał na rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych. Powstaje pytanie, czy mimo niekorzystnych tendencji w polskiej gospodarce, trójmiejski rynek zdoła utrzymać wysokie tempo rozwoju?

Raport ?Powierzchnie magazynowe w Trójmieście 2008" został przygotowany przez Agencję Rozwoju Po-morza S.A. (Centrum Obsługi Inwestora oraz Pomorski Portal Gospodarczy madeipomorskie.pl) i przedsta-wia trójmiejski rynek istniejących oraz planowanych nowoczesnych obiektów magazynowych.

Niniejsze opracowanie to także analiza potencjału regionu, ze szczególnym naciskiem na potencjał infra-strukturalny.

 Raport: Powierzchnie magazynowe (37 MB)

obraz
obraz
bk