Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad wzmacnia Grupę LOTOS S.A. w celu wsparcia poszukiwań gazu i ropy

Dziś Minister Skarbu Państwa podpisał umowę o zbyciu akcji w spółkach: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu ?Petrobaltic? Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, LOTOS Czechowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, LOTOS Jasło Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, na rzecz Grupy LOTOS S.A. poprzez wniesienie ich na podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A..

A
A

Dziś Minister Skarbu Państwa podpisał umowę o zbyciu akcji w spółkach: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu ?Petrobaltic" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, LOTOS Czechowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, LOTOS Jasło Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, na rzecz Grupy LOTOS S.A. poprzez wniesienie ich na podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A..

Powyższe działania mają na celu realizację zamierzeń rządu w stosunku do Grupy LOTOS S.A., określonego w dokumencie ?Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce". Dotyczą one w szczególności poprawy finansowania programu rozwojowego Grupy, w tym przede wszystkim w obszarze poszukiwań i wydobycia gazu i ropy, mają także wpływ na kształtowanie potencjału inwestycyjnego Grupy LOTOS S.A..

26 czerwca 2009 roku Rada Ministrów, przyjęła wniosek Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zbycie akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółkach: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu ?Petrobaltic" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, LOTOS Czechowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, LOTOS Jasło Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, na rzecz Grupy LOTOS S.A. poprzez wniesienie ich na podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A..

30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do Skarbu Państwa.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do złożenia Skarbowi Państwa oferty objęcia akcji serii C i pokrycia ich wkładem niepieniężnym, w postaci akcji ?Petrobaltic" S.A. LOTOS Czechowice S.A. i LOTOS Jasło S.A. należących do Skarbu Państwa oraz zawarcia, w wyniku przyjęcia oferty przez Skarb Państwa, umowy objęcia akcji na zasadach opisanych w ww. uchwale. Minister Skarbu Państwa zaakceptował ofertę Grupy LOTOS S.A. objęcia emisji nowych 16.173.362 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz podpisał 9 lipca 2009 r. Umowę objęcia akcji.

Błażej Kucharski - Centrum Obsługi Biznesu

źródło: www.msp.gov.pl