Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kontynuacja projektu ?Gdańscy Akcjonariusze?

Projekt ?Gdańscy Akcjonariusze - konsekwentnie do celu? będzie kontynuowany. Gdańsk Convention Bureau otrzymało na jego kolejną część ponad 140 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, to prawie 90% kosztów projektu.

A
A

Projekt ?Gdańscy Akcjonariusze - konsekwentnie do celu" będzie kontynuowany. Gdańsk Convention Bureau otrzymało na jego kolejną część ponad 140 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, to prawie 90% kosztów projektu.

Realizacja projektu nastąpi od początku sierpnia 2010 r. do końca 2011 r. Będzie za nią odpowiedzialna wyspecjalizowana komórka Gdańskiej Organizacji Turystycznej - Gdańsk Convention Bureau (GCB) (biuro kongresów reprezentujące usługodawców z gałęzi przemysłu turystycznego) we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu. Zadania GCB to promocja Gdańska i Regionu na zewnątrz, aby miasto było zauważone przez potencjalnych organizatorów konferencji międzynarodowych i podobnych wydarzeń.

Ideą przedsięwzięcia ?Gdańscy Akcjonariusze - konsekwentnie do celu" jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gdańska, na zasadach wolontariatu akcyjnego, w realizowanych na terenie Miasta wydarzeniach, poprzez kontynuację i rozwój inicjatywy ?Gdańscy Akcjonariusze". Do tej pory Gdańscy Akcjonariusze pomagali m.in. przy: Festiwalu All About Freedom, konferencji Globe Forum, Festiwalu Filmów Niezależnych UNICA, Światowym Zjeździe Gdańszczan, Europejskim Poecie Wolności, Dniu Otwartym Stadionu, czy Streetwaves.

Szczegóły na:www.gdanskconvention.pl/gdanscy-akcjonariusze

Edyta Tombarkiewicz / Biuro Prasowe