Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

International Career Day na Politechnice Gdańskiej

A
A

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej oraz Organizacja Studentów Zagranicznych PG zapraszają w dniu 13 stycznia 2016 na International Career Day - targi pracy, które odbędą się na Dziedzińcu Heweliusza, w Gmachu Gł. Politechniki Gdańskiej.

Wydarzenie adresowane jest do studentów studiujących z językiem angielskim jako wykładowym lub posiadających biegłą znajomość tego języka.

Career Day na Politechnice Gdańskiej
Career Day na Politechnice Gdańskiej
Monika Zdroik

Ponadto Przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy udzielać będzie studentom wchodzącym na rynek pracy porad z zakresu doradztwa zawodowego.

W wydarzeniu udział wezmą m.in. takie firmy jak: State Street Bank Poland, PwC, Metsä Group, Kemira Gdańsk, Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, Laureate Education INC.

......

GUT Careers Office and International Students Association invite for International Career Day on 13th of January 2016 - job fairs - Main Building of GUT, Hevelius Courtyard.

Event is targeted on students who study with English as medium of instruction and with high English proficiency.

The Representative of the Centre for Information and Career Planning of the Voivodeship Labour Office in Gdańsk will provide career counselling services to students entering the labour market.

The event will be attended by companies such as: State Street Bank Poland, PwC, Metsä Group, Kemira Gdańsk, the Laboratory of Image and Sound Processing, Laureate Education INC and more.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ

Monika Zdroik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Promocji Gospodarczej
Koordynator projektu "Study in Gdansk"