Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inauguracja III edycji projektu "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"

W dniu 27.01.2009 roku w Sali Herbowej budynku Rady Miasta odbyła się konferencja inauguracyjna III edycji projektu ?Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy? realizowanego przez Miasto Gdańsk wraz z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości. Podczas konferencji zostały, również, zaprezentowane inne gdańskie inicjatywy wspierające rozwój lokalnego sektora MMŚP.

A
A
x
x
x

W dniu 27.01.2009 roku w Sali Herbowej budynku Rady Miasta odbyła się konferencja inauguracyjna III edycji projektu ?Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy? realizowanego przez Miasto Gdańsk wraz z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości. Podczas konferencji zostały, również, zaprezentowane inne gdańskie inicjatywy wspierające rozwój lokalnego sektora MMŚP.

Obok projektu szkoleniowego GFP ?Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy? zostały przedstawione projekty dla start-up?ów (GFP ? Biznes na Start, PUP ? Dojrzały Przedsiębiorca ? projekt dla osób w wieku 50+, ARP ? Pomorska Akademia Biznesu).
Agencja Rozwoju Pomorza przedstawiła m.in. swój nowy projekt ?Wsparcie innowacyjnych projektów przez ARP SA w latach 2009 - 2015?, w ramach którego oferować będzie wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe projektów innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju. Z kolei Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP zaprezentowała swoją ofertę w zakresie edukacji zawodowej. Całości dopełniły wystąpienia przedstawicieli Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, które to instytucje przedstawiły swoją ofertę finansową dla sektora MMŚP.
Więcej informacji na stronie:
http://www.gfp.com.pl/wydarzenia/inauguracja-iii-edycji-projektu-akademia-gdanskiego-przedsiebiorcy.html