Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG)

12 grudnia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał akt założycielski Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Jej priorytet to efektywne zagospodarowanie dwóch znaczących gdańskich terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz Parku Maszynowa. Długofalowe działanie - oznacza pozyskiwanie i obsługę polskich i zagranicznych inwestorów zainteresowanych lokowaniem swojej działalności w Gdańsku i Metropolii Gdańskiej.

A
A

12 grudnia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał akt założycielski Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Jej priorytet to efektywne zagospodarowanie dwóch znaczących gdańskich terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz Parku Maszynowa. Długofalowe działanie - oznacza pozyskiwanie i obsługę polskich i zagranicznych inwestorów zainteresowanych lokowaniem swojej działalności w Gdańsku i Metropolii Gdańskiej.

Spółka ma przyczynić się do tego, by Gdańsk i jego okolice były zarówno centrum finansowym, logistycznym, jak i informatycznym. Będzie ona zachęcać do inwestowania na tym terenie firmy z branż najmniej narażonych na zmiany koniunktury gospodarczej. Dzięki tej instytucji Miastu nie umknie żaden interesujący projekt inwestycyjny.

Pomysł:

Pomysł stworzenia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego pojawił się już w listopadzie 2007 roku. Dokładnie rok później - 27.11.08 - jej projekt został oficjalnie zatwierdzony przez Radę Miasta Gdańska. Wzorem innowacyjności w tej kwestii był dla GARG przykład Wrocławia. Agencja która działa na tamtym terenie znacznie przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta i integracji całej metropolii. Przyciągnęła ona do Wrocławia i okolic najciekawsze projekty inwestycyjne, typu LG, Whirlpool, itd.

Koszt spółki:

Wkład gotówkowy Miasta poniesiony na rzecz spółki wyniesie 1.5 mln zł, jest to kwota wygospodarowana z tegorocznych oszczędności Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego. To także szacowany koszt realizacji dwóch zadań priorytetowych spółki - Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz Parku Maszynowa. Pozostałe mają być finansowane z dodatkowej działalności spółki.

Władze i siedziba spółki:

Prezesa spółki wyłoni, najprawdopodobniej do końca stycznia 2009, Rada Nadzorcza. Po rozpoczęciu działalności spółka ma zatrudniać około 4 osób, a docelowo - maksymalnie kilkanaście. Tymczasowa siedziba spółki będzie zlokalizowana w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym przy ul. 3 lipy 3.

Korzyści:

Dzięki projektom: Centrum Logistycznego na Zapleczu Portu Północnego w Gdańsku oraz Parku Przemysłowo-Technologicznego ?Maszynowa" w ciągu 10 lat ma powstać w Gdańsku minimum 1000 nowych miejsc pracy.

W tym samym okresie z tytułu realizacji samego Centrum Logistycznego Miasto zyska około 81 mln zł, a dzięki zagospodarowaniu parku Maszynowa - około 24 mln zl (w tym ujęte są: podatek od nieruchomości, CIT i część wpływów z tytułu podatku PIT osób fizycznych które tam będą tam zatrudnione).

Cele spółki w szczegółach:

a) Centrum Logistyczne na Zapleczu Portu Północnego w Gdańsku;

Powstanie Pomorskiego Centrum Logistycznego wiąże się z wieloletnimi już planami zagospodarowania zaplecza Portu Północnego w Gdańsku. Dla tego projektu wystosowane były już 2 listy intencyjne oraz zawarte, z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, porozumienie na powstanie spółki odpowiedzialnej za jego realizację. Zadaniem spółki będzie przygotowanie przetargu na dzierżawę tego terenu, wybór inwestora i generalna koordynacja sposobu jego zagospodarowania. Teren, który ma zagospodarować Pomorskie Centrum Logistyczne obejmuje 186 ha pomiędzy ul Sucharskiego a terminalem kontenerowym DCT Gdańsk SA.

Rozwój centrum logistycznego ma służyć zwiększeniu roli portu w Gdańsku, poprzez lokowanie inwestycji związanych z transportem morskim. Maja być tam realizowane przede wszystkim funkcje dystrybucyjno - składowe na potrzeby podmiotów działających w porcie (terminali, firm eksportowo - importowych), niezbędne jest tam także stworzenie: wolnego obszaru celnego, specjalnej rampy, czy nawet terminalu kontenerowego.

Pliki do pobrania:

b) Park Przemysłowo-Technologiczny ?Maszynowa"

Stworzenie PPT ?Maszynowa" oznacza zagospodarowanie 51 ha położonych w pobliżu lotniska, przy ulicy Nowatorów. Jest to teren do tej pory niezagospodarowany z uwagi na jego trudny charakter, z tytułu którego Miasto obecnie nie czerpie żadnych dochodów. Wymaga on odwodnienia, którego dokonać mają inwestorzy lub GARG. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, agencja będzie także wspierać finansowo budowę infrastruktury na tym terenie. Zadaniem GARG ma być stworzenie tam parku maszynowego, poprzez przyciąganie inwestycji głównie z branż zaawansowanych technologicznie, w tym produkcyjnej i badawczo - rozwojowej. Teren przeznaczony jest do lokowania przemysłu neutralnego ekologicznie, a jego mała część, trudna do zagospodarowania dla produkcji, może umożliwić lokalizację centrów obsługi finansowej, czy centrów administracyjnych. Największym zainteresowaniem agencji będą cieszyć się inwestycje bezpośrednie zewnętrzne (typu greenfieeld), dysponujące własnym kapitałem.

Warto dodać, iż teren PPT ?Maszynowa" ma status pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, co dla inwestora oznacza m.in. zwolnienie od podatku dochodowego dla osób prawnych.

Plik do pobrania:

c) Trzecim zadaniem, które ma spełniać GARG jest przejęcie (podobnie jak zorganizowano to we Wrocławiu) odpowiedzialności za przyciąganie inwestorów do Gdańska, a docelowo - do Metropolii Gdańskiej, a więc nie tylko na tereny miejskie.

Spółka będzie dążyła do tworzenia jak największej liczby inkubatorów dla przedsiębiorstw, które, oprócz wspomagania organizacyjnego i zapewnienia pełnej funkcji tzw. ?one - stop - shopów", umożliwią czasowe wynajęcie siedziby (tzw. przechowalnie), do czasu stabilnego ulokowania się firmy zewnętrznej na rynku lokalnym. Od wielu lat problemem większości inwestorów na Pomorzu jest niemożność wynajmu atrakcyjnej tymczasowej 100-200 metrowej powierzchni na kilka miesięcy, gdyż umowy najmu zawierane są przeważnie na 5 lub 10 lat.

Edyta Tombarkiewicz