Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdansk Life Sciences Center powstało w GPNT

Gdańsk Life Sciences Center to nowa wspólna inicjatywa, Polfarmy SA, Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

A
A

Gdańsk Life Sciences Center to nowa wspólna inicjatywa, Polfarmy SA, Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

GLSC to centrum rozwoju projektów badawczych z dziedziny biotechnologii, medycyny i profilaktyki zdrowia, które są przeznaczone do komercjalizacji przez polskie przedsiębiorstwa w oparciu o partnerstwa rozwojowe z ośrodkami nauki w Polsce i na świecie.

Centrum w ramach partnerstwa będzie korzystało ze wsparcia merytorycznego opartego o wiedzę i doświadczenie polskich naukowców, ludzi biznesu oraz finansowania prywatnego i publicznego, by optymalizować potencjał rozwoju i wdrożenia innowacyjnych projektów polskich badaczy. - Cieszymy się ze powołany do życia akcelerator będzie wspierał młode firmy ‎ - powiedziała otwierając konferencję Teresa Kamińska, prezes PSSE. - Chcemy się zająć komfortem życia, zdrowiem, tak by te technologie służyły każdemu z nas, dodała pani prezes.

Idee powstania Centrum nakreślił też prof. Jerzy Buzek: - Jak zatrzymać najlepsze umysły, jak je utrzymać, płacąc im jednocześnie dobrze, by nie emigrowały? Jeśli nie chcemy stosować dumpingu ekonomicznego, to pozostają nam tylko innowacje‎.

Zdaniem Jerzego Buzka, stoimy przed wyzwaniem skutecznego komercjalizowania badań naukowych. ‎ Jednym z dostępnych narzędzi są Strefy ekonomiczne i parki technologiczne. 

‎Jerzy Starak, właściciel Polpharmy: - Bardzo chętnie zatrudniamy Polaków wracających do Polski i stąd ważne jest tworzenie dobrych warunków pracy, takich jak w tym parku.‎ Jesteśmy na dobrej drodze, by te pomysły, wynalazki nie zostawał na półkach, ale były realizowane.

Zastępca prezydenta miasta Gdańska, Andrzej Bojanowski, podkreślił, że to kolejny ważny etap w budowaniu konkurencyjności naszej gospodarki. Wspomniał również, że świadoma decyzja władz samorządowych, które zdecydowały się przeznaczyć zakłady Atex na Park Naukowo-Technologiczny a nie powierzchnie handlowe, z roku na rok wydaje coraz lepsze owoce.

Partnerstwo z Polpharmą SA zapewnia wsparcie eksperckie w naukach medycznych i mentoring biznesowy, a także dostęp do laboratoriów biotechnologicznych na najwyższym światowym poziomie. Działalność Polpharmy SA na rynkach międzynarodowych gwarantuje dostęp do ekspertów i doświadczenie komercjalizacji, także poza Polską.

Gdansk Life Sciences Center ze względu na swój unikalny profil będzie otwarte na pomysłodawców z uczelni i instytutów badawczych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Pomorza z racji partnerstwa i już istniejącej współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jego Centrum Transferu Technologii.

Twórcy GLSC współpracę z instytucjami doświadczonymi we wspieraniu badaczy i pomysłodawców, takimi jak Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która wspomaga wczesne fazy przygotowania różnych projektów badawczych, a w późniejszym okresie rozwoju projektów umożliwia korzystanie z sieci współpracy międzynarodowej FNP.

Nowopowstające centrum będzie unikalnym na skalę Polski tyglem przedsiębiorczości łączącym partnerów gwarantujących rozwój i akcelerację wartościowych pomysłów badawczych, aż do skutecznej komercjalizacji dzięki współpracy podmiotów o różnych kompetencjach.

Gdansk Life Sciences Center będzie otwarte na projekty dotyczące podstawowych badań w biotechnologii i medycynie, ale także na projekty rozwiązań infotechnologicznych i diagnostycznych do zastosowania w medycynie oraz profilaktyki i edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia.

Informacje na temat partnerów:

www.strefa.gda.pl

www.polpharmabiologics.com

www.biotech.ug.edu.pl

http://www.gpnt.pl/oferta/udogodnienia/gdansk-life-sciences-center/

 

Tomasz Nadolny (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Doradca Prezydenta