PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pieniądze dla społecznego biznesu

Pieniądze dla społecznego biznesu
Cztery projekty społeczno-gospodarcze rodem z Gdańska znalazły się w zakończonym właśnie I etapie składania inicjatyw w III edycji Konkursu Grantowego – Fundusz Inicjowania Rozwoju. Celem Konkursu Grantowego FIR jest wybór oraz wsparcie finansowe i merytoryczne najlepszych pomorskich inicjatyw międzysektorowych przyczyniających się do realnej zmiany społeczno-gospodarczej w środowisku lokalnym bądź w skali całego województwa pomorskiego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Cztery projekty społeczno-gospodarcze rodem z Gdańska znalazły się w zakończonym właśnie I etapie składania inicjatyw w III edycji Konkursu Grantowego – Fundusz Inicjowania Rozwoju. Celem Konkursu Grantowego FIR jest wybór oraz wsparcie finansowe i merytoryczne najlepszych pomorskich inicjatyw międzysektorowych przyczyniających się do realnej zmiany społeczno-gospodarczej w środowisku lokalnym bądź w skali całego województwa pomorskiego.

Od 24 listopada do 11 listopada 2016 można było złożyć swój pomysł inicjatywę realizowaną w trójsektorowym partnerstwie. Każdy, kto ma ciekawy pomysł na zmianę w najbliższym otoczeniu, mógł zgłosić swój projekt i powalczyć o dofinansowanie w postaci grantu FIR. Tegoroczna, łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to 150.000 PLN. Na realizację zgłoszonych pomysłów, partnerstwa międzysektorowe mogą uzyskać granty o wartości nawet 25 000 zł!

O Granty FIR mogą ubiegać się wyłącznie partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być podmiot społeczny.

Fundusz Inicjowania Rozwoju nie ogranicza tematyki, w ramach której można składać wnioski.  Ważne natomiast jest, aby projekt był realizowany w partnerstwie oraz odpowiadał na główny cel Funduszu, jakim jest rozwój społeczności lokalnych i podniesienie jakości życia mieszkańców Pomorza oraz spełniał, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
  • Wpływ na rzeczywiste rozwiązanie problemu lub wyzwania społecznego danego środowiska lokalnego.
  • Zwiększenie zatrudnienia.
  • Innowacyjność społeczna.

W tym roku na Konkurs nadesłano 33 koncepty z całego Województwa Pomorskiego. Zdecydowana większość projektów jest spoza obszaru Trójmiasta, w tym z obszaru powiatu tczewskiego, lęborskiego, kościerskiego.  Każdy projekt jest inny i bardzo wyjątkowy.  W III edycji konkursu zgłoszone pomysły obejmują obszar przedsiębiorczości społecznej, kreowaniem nowych miejsc pracy, innowacyjnych metod edukacji dzieci i młodzieży, promocji regionu, integracji społeczności lokalnych, kształtowaniem postaw pro społecznych i pro obywatelskich.  dotyczą praktycznie wszystkich obszarów wymienionych Komisja Konkursowa oceniła nadesłane na Konkurs koncepty. Spośród nadesłanych projektów do udziału w kolejnym etapie zaprosiła 12 najlepszych, które złożą do 1 grudnia wnioski o grant, a następnie 7 grudnia zaprezentują się przed komisją.

Prezentacja jest szansą na pokazanie w krótki, niestandardowy sposób, czym jest sedno projektu i dlaczego warto, aby właśnie ten projekt uzyskał grant FIR.

Finał i Gala Konkursu odbędą się 12 grudnia w Gdańsku podczas V jubileuszowego spotkaniu biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych FORUM INICJOWANIA ROZWOJU.

Projekty i wnioskodawcy zakwalifikowani w I etapie konkursu

Nazwa inicjatywy

Wnioskodawca

Kantyna- miejsce pracy na Start

Fundacja Innowacji Społecznej

Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA

Fundacja NADAKTYWNI

100re.pl - Pierwszy w Polsce sklep kooperacyjny

Spółdzielnia Socjalna 100 Procent

Szlakiem Smaków - Klaster Turystyczny

Stowarzyszenie Rybacka LGD "Pojezierze Bytowskie"

INNO Gniew - Gniewskie Partnerstwo na rzecz Lokalnych Innowacji

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew

Naklejka na wszelki wypadek

Stowarzyszenie na 102

Tczewscy Kurierzy Rowerowi

Fundacja Pokolenia

Learning by Doing problem - lider - prototyp

Fundacja Gdańska

CAFE Albert - klubokawiarnia sąsiedzka

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Ekologicznie i zdrowo - międzysektorowo

Fundacja Obywatelska w Gniewie

Centrum Integracji Społecznej- warsztat gastronomiczny

Stowarzyszenie EDUQ

PROGRAM POMOSTY - Pomorze Rodzicom - Program wsparcia dla rodziców, którzy otrzymali diagnozę wady letalnej (śmiertelnej) płodu w okresie ciąży. – KAMPANIA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA „Wiesz, wybierasz”

Fundacja Hospicjum POMORZE DZIECIOM

* * *

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation”. To organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju szeroko rozumianego rozwoju regionu, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywną działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.

Więcej informacji

Koordynator merytoryczny Konkursu Grantowego FIR

Natalia Siuda- Piotrowska

Tel. kom. (+48) 664 899 125

E-mail: koordynator@upfoundation.pl

Przemysław RotUrząd Miejski w GdańskuWydział Promocji i Komunikacji SpołecznejReferat Promocji Gospodarczej
Przemysław Rot - najnowsze