***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo w dzielnicy Aniołki

A
A

 

Kliknij w grafikę, aby powiększyć
Kliknij w grafikę, aby powiększyć

 

Problemy społeczne – wsparcie MOPR

W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Aniołki skorzystało 139 osób, co stanowiło 2,8% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim:

  • ubóstwo – 57,8%
  • niepełnosprawność – 46,8%
  • długotrwałą lub ciężką chorobę – 36,7%
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 18,3%.


Stopa bezrobocia

Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 2,8%.


Bezpieczeństwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 98 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 20 przestępstw na 1000 mieszkańców.


Mieszkalnictwo 

W 2016 roku na terenie dzielnicy nie oddano do użytku żadnych nowych mieszkań.

 

Opracowanie
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku