PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Aniołki
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Aniołki
Powierzchnia: 2,31 km2
Liczba ludności: 4418 osób
Gęstość zaludnienia: 1914 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II
tel. 58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Aniołki
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
  Mazurowska Monika

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Anna Pszczolińska

 • Członek Zarządu 
  Snarska-Gorgol Dagmara, Grzelak Michał

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy 
  Zygmunt Marek

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
  Pela Maria

 • Angielska Ewelina
 • Boguta Dariusz
 • Feldzensztajn-Bojarska Aleksandra
 • Hryniewski Wojciech
 • Jażdżyk Włodzimierz
 • Podgórczyk Michał
 • Stankiewicz Jacek
 • Tomaszewski Marek
Kontakt

Siedziba 
ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Telefon

E-mail: 
zd.aniolki@gmail.com 
aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
Rada Dzielnicy Aniołki 

Facebook
Rada Dzielnicy Aniołki

Dyżury

 • 4 października 2022, 17:00-18:00
 • 8 listopada 2022, 17:00-18:00
 • 6 grudnia 2022, 17:00-18:00
 • 3 stycznia 2023, 17:00-18:00
 • 7 lutego 2023, 17:00-18:00
 • 7 marca 2023, 17:00-18:00
 • 4 kwietnia 2023, 17:00-18:00
 • 9 maja 2023, 17:00-18:00
 • 6 czerwca 2023, 17:00-18:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Aniołki

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Aniołki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dzielnica Aniołki od północy graniczy z Wrzeszczem Górnym i Wrzeszczem Dolnym, od wschodu z Młyniskami, od południa ze Śródmieściem i Siedlcami, od zachodu z SuchaninemDzielnica Aniołki od północy graniczy z Wrzeszczem Górnym i Wrzeszczem Dolnym, od wschodu z Młyniskami, od południa ze Śródmieściem i Siedlcami, od zachodu z Suchaninem

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Aniołki jest położona w południowo–wschodniej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmieścia Gdańska o zróżnicowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Dla dzielnicy charakterystyczny jest tarasowy układ wynikający z topografii terenu. Centralne Pasmo Usługowe (CPU) obejmuje niemal cały dolny taras dzielnicy Aniołki, w tym tereny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) i Operę Bałtycką.

Ponadlokalny charakter usługowy pełni plac Zebrań Ludowych jako miejsce organizacji imprez masowych.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów struktury dzielnicy jest fragment historycznej Wielkiej Alei Lipowej wzdłuż alei Zwycięstwa oraz Park Steffensów rozciągający się od tzw. Błędnika aż do rejonu przystanku SKM Politechnika i kompleksu Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Zabudowa mieszkaniowa dolnego tarasu Aniołek, czyli rejonu Alei Zwycięstwa do terenów GUMed, to w głównej mierze wille miejskie jedno- i wielorodzinne, którym często towarzyszą usługi związane z ochroną zdrowia.

Zabudowa mieszkaniowa górnego tarasu, czyli rejonu ul. Powstańców Warszawskich i Focha jest zróżnicowana. Występuje tu zabudowa jednorodzinna dawnych osiedli socjalnych (w rejonie ulic Giełguda i Kolonii Jordana) i zabudowa szeregowa (w rejonie ulic Wrocławskiej i Płowce). Zabudowa wielorodzinna występuje w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich zarówno o historycznym rodowodzie, jak i w formie współczesnych realizacji deweloperskich. 

Główną przestrzeń rekreacyjną dzielnicy stanowi park tzw. Wronia Górka, który jest systematycznie rewaloryzowany z funduszy Rady Dzielnicy i Budżetu Obywatelskiego. Na terenie dzielnicy znajduje się także historyczny Cmentarz Garnizonowy.


Kierunki rozwoju

W dzielnicy Aniołki realizowana będzie polityka koncentracji i rozwoju miasta do wewnątrz, kontynuacja rozwoju dotychczasowych funkcji Informacje urbanistyczne i kierunki rozwoju mieszkaniowych i usługowych oraz wzmacnianie i rozwój dzielnicy wiedzy. W dzielnicy nie ma wyznaczonych dużych terenów inwestycyjnych.

Rozwój funkcji mieszkaniowych możliwy będzie poprzez realizację małych zespołów mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej lub pojedynczych obiektów jednorodzinnych w uzupełnieniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W istniejących obszarach zabudowanych prowadzone będą działania rewaloryzacji i estetyzacji istniejących terenów przestrzeni publicznej.

Duży potencjał rozwojowy związany jest z rozwojem dzielnicy wiedzy jako wyspecjalizowanego ogniwa CPU (z rozwinięciem w kierunku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego). Wykorzystanie tego potencjału planuje się poprzez wzmacnianie funkcji związanych z ochroną zdrowia i systematyczną rozbudowę kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) i GUMed w rejonie ulicy Smoluchowskiego.

W odniesieniu do istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej zakłada się poprawę jakości przestrzeni publicznych. Istniejące na terenie dzielnicy parki i skwery stanowiące elementy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie zachowane zostaną jako tereny rekreacyjne służące mieszkańcom, systematycznie rewaloryzowane i wyposażane w nowe elementy jak na przykład punkt widokowy na Wroniej Górce.


Środowisko:

 • obszary i obiekty objęte ochroną / 1 użytek ekologiczny Luneta z Pasikonikiem, 12 pomników przyrody
 • tereny wskazane do ochrony / brak

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 69,8


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska