PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta dla rodziny

Oferta dla rodziny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zachęcamy rodziny do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia w odkrywaniu swoich mocnych stron i wypracowywaniu indywidualnej drogi do polepszania swojej sytuacji życiowej. W ramach szerokiej gamy usług o charakterze aktywizacyjnym znajdą Państwo:

 • Reintegrację społeczno-zawodowa młodzieży w Klubie Integracji Społecznej (budowanie ścieżki reintegracji, zajęcia grupowe)
 • Wsparcie edukacyjne młodzieży oraz rozwój społeczny i interpersonalny (m.in. zajęcia korepetycyjne, wspierające w wyrównywaniu szans)
 • Reintegrację społeczno-zawodową rodziców i członków rodziny (pomoc w rozwiązywaniu problemów, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne)
 • Wsparcie indywidualne i grupowe rodzin i wychowanków pieczy zastępczej
 • Wsparcie środowiskowe w ramach Centrum Aktywizacji Społecznej
 • Animację i organizowanie społeczności lokalnych w ramach Klubu Mieszkańca
 • Zajęcia dla dzieci z rodzin wieloproblemowych w ramach świetlicy
 • Usługi opiekuńcze
 • Szkołę rodzica
 • Animację środowiskową
 • Transport do miejsca pracy/ośrodka wsparcia
 • Klub aktywnej rodziny
 • Wsparcie specjalistyczne
 • Psychoterapię
 • Wolontariat

W celu pozyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Partnerami z najbliższego otoczenia lub Partnerami udzielającymi specjalistycznego wsparcia.

Partnerzy lokalni

Nowy Port/ Letnica/Brzeźno/ Młyniska

Stogi/Przeróbka/ Wyspa Sobieszewska/ Krakowiec/ Górki Zachodnie

Orunia

Biskupia Górka/ Stary Chełm/ Śródmieście

Dolne Miasto/ Długie Ogrody/ Stare Przedmieście/ Rudniki

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Stowarzyszenie WAGA

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Partnerzy branżowi

Opieka nad osobami zależnymi

Praca z osobami niepełnosprawnymi

Wolontariat

Praca z rodziną

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku