PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta dla dzieci i młodzieży

Oferta dla dzieci i młodzieży
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Serdecznie zapraszamy młodzież do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia w odkrywaniu swoich mocnych stron i wypracowywaniu indywidualnej drogi do polepszenia swojej sytuacji życiowej.

W ramach szerokiej gamy usług o charakterze aktywizacyjnym znajdziecie:

 • Wsparcie psychologiczne, zajęcia terapeutyczne
 • Wsparcie edukacyjne młodzieży oraz rozwój społeczny i interpersonalny (w tym zajęcia korepetycyjne wspierające młodzież w wyrównywaniu szans edukacyjnych)
 • Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i ich rodzin (wsparcie indywidualnie dopasowane do problemu)
 • Animację środowiskową (działania integracyjne w ramach społeczności lokalnych)
 • Wsparcie środowiskowe w ramach Centrum Aktywizacji Społecznej
 • Usługi opiekuńcze (w tym przewóz do miejsca pracy/ośrodka wsparcia)
 • Wsparcie indywidualne i grupowe rodzin oraz wychowanków pieczy zastępczej
 • Wolontariat
 • Asystenturę indywidualną/asystenturę rodzin
 • Klub aktywnej rodziny
 • Usługi opiekuńcze
 • Usługi psychiatry/ psychoterapeuty
 • Animację i organizację społeczności lokalnych w ramach Klubu Mieszkańca
 • Zajęcia dla dzieci z rodzin wieloproblemowych w ramach świetlicy

W celu pozyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Partnerami z najbliższego otoczenia lub Partnerami udzielającymi specjalistycznego wsparcia.

Partnerzy lokalni

Nowy Port/ Letnica/Brzeźno/ Młyniska

Stogi/Przeróbka/ Wyspa Sobieszewska/ Krakowiec/ Górki Zachodnie

Orunia

Biskupia Górka/ Stary Chełm/ Śródmieście

Dolne Miasto/ Długie Ogrody/ Stare Przedmieście/ Rudniki

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Stowarzyszenie WAGA

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Partnerzy branżowi

Opieka nad osobami zależnymi

Praca z osobami niepełnosprawnymi

Wolontariat

Praca z rodziną

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku