Gdańskie Centrum Świadczeń: zmiany w zasiłkach. Więcej rodzin w Gdańsku otrzyma wsparcie - pomogło 500+

- To nie są znaczące kwoty, ale w skali roku dla każdej potrzebującej rodziny na pewno będą zauważalne - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. Od 1 listopada 2016 roku zwiększą się kwoty zasiłków rodzinnych. Nie trzeba składać nowych wniosków.

Gdańskie Centrum Świadczeń: zmiany w zasiłkach. Więcej rodzin w Gdańsku otrzyma wsparcie - pomogło 500+
A
A
data publikacji: 24 października 2016 r.
Podczas składania wniosków 500+ wiele rodzin dowiedziało się, że należą im się też inne świadczenia rodzinne.
Podczas składania wniosków 500+ wiele rodzin dowiedziało się, że należą im się też inne świadczenia rodzinne.
jerzy.pinkas/www.gdansk.pl

Zmiany wysokości kwot zasiłków rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, które wchodzą od 1 listopada wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. "w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna".

Przewidziano w nim podwyżki zasiłku rodzinnego - i tak np na dzieci do 5. roku życia przysługiwał będzie w wysokości 95,00 zł (aktualnie 89,00 zł), na dzieci w wieku od 5 do 18 lat - 124,00 zł (aktualnie 118,00 zł) oraz na dzieci powyżej 18 r. ż. - 135,00 zł (aktualnie 129,00 zł).

Przyszli po 500 plus, dostaną kolejne świadczenia

- Stopniowe podwyżki trwają od 2014 roku, kolejna będzie w listopadzie za rok - tłumaczy Arkadiusz Kulewicz z GCS. - Tak więc choć nie są to kwoty duże, ale w skali roku i z roku na rok, jako kilkuletni proces, przyniosą zauważalną zmianę wysokości świadczeń. 

Nie tylko to się zmieni - zwiększy się liczba osób, które te świadczenia dostaną. Przy okazji składania przez mieszkanców Gdańska wniosków w Programie 500+ okazało się, ze wiele rodzin nie wie, że ich sytuacja finansowa pozwala na staranie się o świadczenia rodzinne i inne wsparcie GCS.

- Nasze pracownice weryfikując te wnioski zobaczyły, że wiele osób jest w sytuacji uprawniającej do pomocy finansowej, a nigdy się o nią nie starały - tłumaczy Kulewicz. - Nie wiedziały, że mogą, że im taka pomoc przysługuje. Dopiero podczas rozmowy z pracownikiem ośrodka dowiedziały się, że ich dochód na członka rodziny czyli ok 600-700 zł kwalifikuje ich do zasiłków rodzinnych i innych. I co bardzo ważne fakt że dostają także 500+ nie zmienia ich dochodu, nie powoduje utraty innych zasiłków. To bardzo realna pomoc. 

Już ponad 400 osób złożyło nowe wnioski o świadczenia rodzinne i dodatki do nich udzielane przez GCS w Gdańsku.


Dodatki do zasiłku rodzinnego też wyższe 

Zwiększeniu ulegnie również wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, takich jak dodatek m.in z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które nie pobierają alimentów, dla rodzin wielodzietnych, na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i dodatek do zasiłku, w przypadku gdy dziecko podejmuje dalszą naukę poza miejscem swojego zamieszkania.

- Nie trzeba składać nowych dokumentów - podkreśla Arkadiusz Kulewicz. - Te pieniądze spłyną "z automatu", po prostu kwoty przekazywane osobom upoważnionym będą wyższe.

Kto może ubiegać się o świadczenia rodzinne i jakie kryteria musi spełniać?

Głównym kryterium przyznawania świadczenia rodzinnego jest wysokość dochodów przypadających w przeliczeniu na członka rodziny lub dochód osoby uczącej się stanowiący podstawę do ubiegania się o świadczenie. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Osobami uprawnionymi do starania się o zasiłek są: rodzic, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka), osoba ucząca się (osoba pełnoletnia będąca w trakcie procesu edukacji - do 21. roku życia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się w oświadczenia dostępne są na stronie centrum.Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora