Kontakt

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Tel: 58 323 65 75, 58 323 63 75, 58 323 66 75
Pomoc w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej