PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sprawozdanie z pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej w otworach obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie śródmieścia Gdańska

Sprawozdanie z pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej w otworach obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie śródmieścia Gdańska ( miejska sieć obserwacyjna ) w okresie od 10.04.2012 r. do 10.01.2013 r.

A
A