PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Projekt Monitoring Wód Podziemnych

A
A
loga


logo2

Monitoring wód podziemnych

 

Monitoring wód podziemnych to wieloletni projekt, którego celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia pt. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” – dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk oraz Pruszcz Gdański oraz trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, ewentualnej  koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów.

Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 roku. Od tego czasu zrealizowano już 3 etapy prac badawczych. W efekcie powstały 64 piezometry, zabezpieczono studnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia oraz wprowadzono przepisy w prawie miejscowym, które chronią cenne zasoby wód podziemnych.

Projekt „Rozwój monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koszty projektu to 9.877.959,00 zł., dofinansowanie maksymalnie 7.236.900,00 zł. Partnerami przedsięwzięcia są Gmina Miasta Gdańsk, AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Eksploatator  Sp. z o.o. Projekt zakończy się w 2020 roku.


mapka_monitoring