PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Projekt edukacyjny "Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku"

A
A

Wydział Środowiska we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. realizuje projekt edukacyjny dot. odnawialnych źródeł energii.
W ramach projektu w okresie od marca do maja 2011r. zrealizowano 20 warsztatów w 20 klasach drugich ze szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska. Warsztaty prowadzone przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii dotyczyły źródeł i sposobów pozyskiwania energii odnawialnej, w tym m.in. odzysku energii z osadów ściekowych. Uczniom biorących udział w zajęciach zapewniono materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej oraz pakietu informacji o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, energii z biomasy stałej oraz biogazu i paliw transportowych.

W warsztatach wzięło udział ponad 800 uczniów z następujących szkół:

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego
- Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące ?Conradinum?
- IX Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
- Zespół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego
- VIII Liceum Ogólnokształcące
- XV Liceum Ogólnokształcące
- XX Liceum Ogólnokształcące
- V Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Energetycznych

 

Materiały do pobrania:

- prezentacja mutlimedialna (88 MB)

- materiał dydaktyczny (21 MB)

 Działania edukacyjne ?Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku? są realizowane w ramach projektu ?Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód?, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Jesienią bieżącego roku zostanie przeprowadzony konkurs dla młodzieży na przygotowanie filmu dokumentalnego na temat możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych.