PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

A
A

Film opowiada o możliwościach rozwoju Gdańska w zakresie turystyki wodnej. Pokazuje od strony wody Miasto Gdańsk, jego przyrodę, zabytki kultury i wody - śródlądowe i morskie, które powinny być wykorzystane jako atrakcje turystyczne miasta.
Przedstawia propozycję uruchomienia dwóch linii tramwaju wodnego na trasie od Starego Przedmieścia do Świbna drogą wodną: Starą Motławą, Motławą, Martwą Wisłą i Przekopem Wisły.
Wykonane staraniem Wydziału Programów Rozwojowych opracowanie zawiera propozycję 27 lokalizacji przystani rekreacyjnych usytuowanych wyłącznie na terenach będących własnością gminy.
Miasto planuje wykonanie infrastruktury niezbędnej do turystyczno-rekreacyjnego korzystania z akwenów i dróg wodnych na terenie miasta.
Film zaprasza inwestorów do zaangażowania się w realizację pozostałych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, a w tym noclegowych, gastronomicznych, sportowych czy gospodarczych,  zgodnie z wykonaną koncepcją i planami Miasta Gdańska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 obejmuje między innymi Program Operacyjny Nr 13: Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji. Program ten zajmuje się rozwojem turystyki, sportu i rekreacji, a w szczególności:

 • kreowaniem produktów turystycznych
  oraz
 • wspieraniem rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.

W związku z tym Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku analizuje i programuje do realizacji następujące zadania związane z rozwojem i ożywieniem dróg wodnych w Gdańsku:

1. Odbudowa i przebudowa nabrzeży na Motławie
- zadanie jest realizowane wspólnie z Urzędem Morskim w Gdyni, który jako lider projektu stara się o pozyskanie środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres robót dotyczy prac odtworzeniowych nabrzeży na Motławie od Haka Polskiego do Mostu Zielonego, bez Kanału Na Stępce.

2. Projekt Pętla Żuławska, Program Delta Wisły i Zalewu Wiślanego
- zadanie jest realizowane wspólnie z 32 partnerami. Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zakres prac dotyczy budowy niezbędnej infrastruktury dla rozwoju turystycznego na terenie Delty Wisły. Miasto Gdańsk zaplanowało do wykonania 4 zadania tj.:

 • Modernizacja mostu w Gdańsku-Przegalinie,
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świbnieńskiej,
 • Budowa dwóch przystani żeglarskich w Gdańsku-Świbnie i Gdańsku-Sobieszewie.
3. Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku
- zadanie jest realizowane przez Miasto Gdańsk, a zakres prac dotyczy:
 • utworzenia linii tramwaju wodnego z przystankami w interesujących miejscach Gdańska od Mostu Zielonego w kierunku Wyspy Sobieszewskiej i Twierdzy Wisłoujście,
 • budowy niezbędnej infrastruktury  dla potrzeb przystani żeglarskich,
 • przedłużenia gdańskiego molo o ok. 125 m wraz z przystanią dla cumowania jednostek oraz budową obiektu gastronomicznego. Zadanie prowadzi jednostka Miasta - Zarząd Dróg i Zieleni.

Wydział Programów Rozwojowych UM w Gdańsku w ramach Projektu InWater - ?Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego? współfinansowany przez Inicjatywę Wspólnotową Interreg IIIB BSR wykonał opracowanie pt. ?Strategia i koncepcja rozwoju sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska?, które jest podstawą do realizacji niniejszego zadania. Miasto Gdańsk stara się o pozyskanie środków finansowych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - lista rezerwowa.

4. Kładka przez Motławę z Wyspy Ołowianka do Głównego Miasta:
- zadanie realizowane przez Miasto Gdańsk wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Elektrociepłownią Gdańsk.
Obecnie Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonuje opracowanie studialne pt. ?Studium możliwości oraz koncepcja programowo-przestrzenna budowy ruchomej kładki przez Motławę?, które przedstawi analizę techniczną, ekonomiczną, finansową i organizacyjno-prawną możliwości budowy ruchomej kładki przez Motławę.

5. Inne zadania:

 • Wyspa Ołowianka i Kanał Na Stępce:

- zadanie realizowane przez Miasto Gdańsk, jednostka prowadząca Zarząd Dróg i Zieleni. Zakres prac obejmuje modernizację części Wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce i okolicznych ulic. Wykonana koncepcja programowo-przestrzenna pokazuje możliwości rozwoju tej części miasta w zakresie: budowy mariny dla potrzeb żeglarzy, modernizacji ulic, modernizacji mostu Kamieniarskiego.

Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku był prezentowany :

 • w kwietniu br. - Międzynarodowe Targi Turystyki w Gdańsku ,
 • w maju br. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białymstoku pt. ?Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku?
 • styczeń 2006 - sierpień 2007 - warsztaty, narady, spotkania, konferencje w kraju i za granicą.

Zaprezentowany program przyjmowany był przez środowisko ?wodniackie? , władze samorządowe oraz potencjalnych inwestorów z dużym zainteresowaniem i nadzieją na realizację pełnego programu rozwoju dróg wodnych i infrastruktury w Gdańsku.

 

Dagna Czarnecka
WPR UM w Gdańsku
Telefon: (0-58) 526 80 44
e-mail: d.czarnecka@gdansk.gda.pl

Jeśli chcesz przesłać swoje uwagi, wyślij e-mail na adres jw. , tytuł specjalny ?Podróże po wodach Gdańska?

Fotorelacja