PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ochrona gatunkowa

A
A

Ochrona gatunkowa ma stosunkowo długą tradycję. Według ustawy o ochronie przyrody ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Przede wszystkim chroni się gatunki dziko występujące. Chroni się także okazy roślin występujące w ogrodach, parkach itp., jeżeli należą one do gatunku uznanego za chronione. Ochrona gatunkowa polega na niedokonywaniu czynności, mogących zagrozić istnieniu poszczególnych roślin i zwierząt a także na obowiązku działania w celu ratowania poszczególnych gatunków zagrożonych wyginięciem.
Według zebranych informacji, na terenie Gdańska stwierdzono występowanie 41 gatunków roślin naczyniowych, grzybów i porostów uznanych za chronione. Wśród nich 29 gatunków jest objętych ochrona całkowitą, 12 gatunków jest objętych ochroną częściową.

Pełne listy gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną można znaleźć pod poniższymi adresami:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001409 – ochrona gatunkowa roślin

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183 - ochrona gatunkowa zwierząt

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001408 - ochrona gatunkowa grzybów

Tomasz Błazucki (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska
Referat Polityki Ekologicznej