PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2012

A
A

Spis treści Pobierz plik (PDF)
1. Autorzy opracowania (7 KB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (6 KB)
3. Zaopatrzenie w wodę (19 KB)
3.1 Gospodarka ściekowa (75 KB)
3.2 Ochrona przeciwpowodziowa - mapa (35 KB)
3.3 Jakość wód powierzchniowych (92 KB)
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (9 KB)
5. Stan powietrza (34 MB)
6. Odpady (36 KB)
7. Monitoring natężenia hałasu (89 KB)
8. System przyrodniczy miasta (63 KB)
9. Zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna (92 KB)