PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2008

Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2008

A
A
Spis treści Pobierz plik (PDF)
1. Autorzy opracowania (4 KB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (75 KB)
3. Zaopatrzenie w wodę
  • Gospodarka ściekowa
  • Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych
  • Jakość wód powierzchniowych
(31 KB)
(43 KB)
(34 KB)
(52 MB)
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (92 KB)
5. Zanieczyszczenia powietrza (19 KB)
6. Odpady (17 MB)
7. Hałas (81 KB)
8. Zakłady mające wpływ na stan środowiska. (15 KB)
9. System przyrodniczy miasta (2 MB)
10. Edukacja Ekologiczna (87 KB)