PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2006

A
A
Spis treści Pobierz plik
(PDF)
1. Wstęp (17 KB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (88 KB)
3. Stan infrastruktury miejskiej a stan środowiska
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Gospodarka ściekowa
  • Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych
  • Jakość wód powierzchniowych
(173 KB)
(11 KB)
(22 KB)
(56 MB)
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (63 KB)
5. Zanieczyszczenia powietrza
  • Stan czystości powietrza wg pomiarów ARMAAG
(41 KB)
(76 KB)
6. Odpady (6 MB)
7. Hałas (43 KB)
8. Zakłady mające wpływ na stan środowiska. (14 KB)
9. System przyrodniczy miasta (21 MB)
10. Tereny rolne (52 KB)
11. Edukacja Ekologiczna (54 KB)
12. Współcpaca z zagranicą (78 KB)