PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2004

A
A
Spis treści Pobierz plik
(PDF)
1. Wstęp (8 MB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (27 KB)
3. Stan infrastruktury miejskiej a stan środowiska
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Gospodarka ściekowa
  • Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych
  • Jakość wód powierzchniowych
(82 MB)
(71 MB)
(95 MB)
(71 MB)
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (18 MB)
5. Zanieczyszczenia powietrza (5 KB)
6. Odpady (96 MB)
7. Hałas (4 KB)
8. Zakłady mające wpływ na stan środowiska. (87 KB)
9. System przyrodniczy miasta (38 MB)
10. Tereny rolne (53 MB)
11. Lokalna Agenda 21 (65 KB)